• Prochloraz jest szeroko stosowany w zabiegu T-1.
  • Nie ma bezpośredniego zamiennika za tę substancję czynną.

Koniec taniej substancji na choroby podstawy źdźbła

Zgodnie z decyzja UE prochloraz jest wycofywany z tynku. Do 1 października 2022 dystrybutorzy mogą sprzedawać produkty zawierające tę substancję, a do 1 października 2023 można legalnie stosować te preparaty w gospodarstwach.

Prochloraz (grupa imidazoli) był szeroko stosowany w ochronie zbóż. Jako komponent często podawany był w zabiegach T-1. Substancja ta wykazuje bowiem wysoką skuteczność przeciwko chorobom podstawy źdźbła. Poza tym prochloraz podawany był "solo" lub jako partner dla triazoli w zabiegach T-3 lub T-2/T-3. Wykazuje bowiem dobre działanie w walce z chorobami liści. Działa wgłębnie, a stosowany może być zapobiegawczo i leczniczo. Jego atutem była także cena - około 60 zł/l, co w porównaniu z innymi substancjami skierowanymi chociażby do zwalczania i ograniczania chorób podstawy źdźbła pozwalało na dość racjonalne ekonomicznie stosowanie produktów opartych o tę substancję. Dodatkowo prochloraz był dobrym partnerem do zabiegów "na płatek" w rzepaku, ewentualnie podawany był również jako tzw. zabieg czyszczący. Dawka produktów opartych o prochloraz to zazwyczaj 0,8 - 1l/ha (najczęściej są to preparaty w formulacji EC o zawartości 400 - 450 g substancji/l). maksymalna dawka prochlorazu to 450 g substancji / ha. 

Wyprzedaż w firmach

Wiele firm dystrybucyjnych, ale także sami producenci, prowadzą szeroko zakrojone akcje wyprzedażowe. Z jednej strony dystrybucja nie może zostać z wycofaną substancją, z drugiej natomiast w wielu przypadkach to okazja dla gospodarstw na zapatrzenie się w dość efektywną ekonomicznie substancję, która może być zaimplementowana wiosną w zbożach lub rzepaku. Stosując prochloraz w T-1 warto dołączyć do niego substancję z np. grupy morfolin w celu kontroli nad mączniakiem prawdziwym zbóż. Stosując te substancję później możemy ją łączyć chociażby z tebukonazolem. W rzepaku prochloraz "solo" aplikowany może być jako zabieg czyszczący na początku wiosny lub też w połączeniu z triazolami lub strobilurynami w okresie okołokwitnieniowym.