Konsorcjum pod nazwą ConResi zajmować będzie się opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia strategii zmniejszającej ryzyko rozprzestrzeniania się biotypów chwastów odpornych na herbicydy. Ponadto także, po stwierdzeniu obecności form odpornych sposobami ich zwalczania.

Konsorcjum ConResi tworzy 10 jednostek naukowych. Liderem jest Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy. Dalej w skład wchodzą: Uniwersytety Przyrodnicze: w Lublinie, Poznaniu i Wrocławiu, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB O/ Wrocław i Politechnika Poznańska. W konsorcjum są także firmy chemiczne: BASF, Bayer, Syngenta Polska oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

W ramach projektu „Strategia przeciwdziałania uodpornianiu się chwastów na herbicydy jako istotny czynnik zapewnienia zrównoważonego rozwoju agroekosystemu” prowadzić będzie badania z 4 gatunkami chwastów występujących głównie w uprawie zbóż: miotłą zbożową, wyczyńcem polnym, makiem polnym i chabrem bławatkiem.

Określony zostanie m.in. aktualny stanu występowania zjawiska odporności w tych gatunkach chwastów. Poznane zostaną najważniejsze cechy biologiczne biotypów odpornych na herbicydy w kontekście ich przeżywalności i rozprzestrzeniania się. Konsorcjum prosi o zgłoszenia (bioherod@iorpib.poznan.pl), jeśli w gospodarstwie na polach stwierdza się brak efektów zwalczających chwasty po zastosowaniu zabiegów herbicydowych.

Więcej o odporności chwastów: 

>>> Problem chwastów odpornych na herbicydy

>>> Uwaga na odporną miotłę