Na plantacjach, na których omacnica prosowianka pojawia się w większej liczebności, należy przystąpić do kolejnej introdukcji kruszynka. Na pozostałych wystarcza przeważnie jednorazowe wyłożenie preparatów z kruszynkiem.

Dostępne są kartonowe zawieszki lub kapsułki zawierające entomofaga, które zamieszcza się na najwyższym, najlepiej rozwiniętym liściu kukurydzy i tuż przy łodydze.

Na południowym wschodzie w Stacji Doświadczalnej IOR- BIP w pułapkach świetlnych stwierdzono 15 samic i 9 samców. Na 400 analizowanych roślinach w polu widoczne są nowe złoża jaja, a z oznaczonych w czerwcu złóż jaj wyszły już pierwsze w tym roku młode gąsienice.

Na południowym wschodzie kraju kolejną introdukcję kruszynka przeprowadza się w pierwszych dniach lipca. W pozostałych rejonach kraju plantacje kukurydzy, należy monitorować. Termin wyłożenia kruszynka przypada w końcu pierwszej dekady lipca, najpierw w środkowej, później północnej Polce.