Krzem jest pierwiastkiem, powszechnie występującym w skorupie ziemskiej jednak w formach w większość nieprzyswajalnych dla roślin. Jego rola w roślinie ciągle jest odkrywana. Udowodniono, że jego przyswajalne formy stymulują wiele procesów życiowych w roślinie: regulują pobieranie przez rośliny składników pokarmowych (np. reguluje absorbcję fosforu na tyle istotnie, że przy nawożeniu połową dawki fosforu, rośliny nie wykazują objawów deficytu tego pierwiastka), wpływają korzystnie na równowagę jonową w roślinach oraz zmniejszają toksyczne działanie nadmiaru manganu i żelaza.

Krzem przygotowuje także rośliny na stres, dzięki temu, że pierwiastek ten odkładany jest w ścianach komórkowych (zwiększa ich sztywność i odporność na uszkodzenia mechaniczne). Grubsze i twardsze ściany komórkowe stanowią naturalną barierę dla patogenów, które wykazują mniejszą wirulencję wobec bogatych w krzem roślin. Krzem zwiększa odporność także na niekorzystne warunki pogodowo-środowiskowe, m.in. zbyt niską temperaturę i niedostatek wody. Rośliny traktowane krzemem wytwarzają większą biomasę. Z kolei u roślin, u których stwierdza się niedobory tego pierwiastka można zaobserwować objawy zaburzeń wzrostu, rozwoju i reprodukcji oraz większą wrażliwość na substancje toksyczne, patogeny i szkodniki.

W Polsce pierwszym ogólnodostępnym preparatem zawierającym 200 g krzemu w postaci SiO2 w litrze jest OPTYSIL produkowany przez firmę INTERMAG.

Produkt ten między innymi został wykorzystany w prowadzonych w zeszłym sezonie badaniach przez IOR PIB w Poznaniu. Prof. Paweł Węgorek oraz prof. Marek Korbas przeprowadzili doświadczenie nad wpływem zastosowania wybranych nawozów i stymulatorów na uszkodzenia przez owady, porażenie przez grzyby oraz plonowanie rzepaku ozimego, pszenicy ozimej oraz kukurydzy. Przedstawione na konferencji prasowej firmy Intermag wyniki prowadzonych tak doświadczeń wykazały korzystny wpływ preparatu krzemowego Optysil na zmniejszenie podatności roślin na atak szkodników oraz porażenie przez grzyby. Równie skuteczny okazał się drugi produkt firmowy Tytanit. Oczywiście jednoroczne badania dla potwierdzenia postawionej tezy wymagają kontynuacji, przedstawione jednak wstępne wyniki tychże badań wyglądają obiecująco.