Obrol już raz zrewolucjonizował zaprawianie nasion rzepaku i kukurydzy - jako pierwsza firma w Polsce wprowadziła do zaprawy środki uzupełniające - polimery. Związały one zaprawę z nasionami, dzięki czemu skończyło się tzw. pylenie. W tym roku firma wdraża nowe rozwiązanie, które prawdopodobnie wyznaczy nowy punkt zwrotny w zaprawianiu nasion rzepaku. Na czym polega innowacyjność tej technologii? - pytamy Juliana Kulczyńskiego, współwłaściciela firmy.


- Łączymy ze sobą w zaprawie kilka środków. Fungicydy, insektycydy, stymulatory wzrostu i mikroelementy. Stymulator wzrostu Nano-Gro jest innowacyjnym, organicznym środkiem wykorzystującym zasady nanotechnologii. W jego skład wchodzą siarczany pierwiastków: żelaza, kobaltu, aluminium, magnezu, manganu, niklu oraz srebra, w bardzo niskich, nanomolowych stężeniach. Działanie stymulatora polega na wywołaniu u rośliny reakcji obronnej na pozorny stres, który w rzeczywistości nie występuje. Roślina reaguje na taki bodziec intensyfikacją wzrostu i rozwoju części nadziemnej oraz systemu korzeniowego - wyjaśnił rozmówca. - Dodatkowo dostarczamy intensywnie rozwijającej się roślinie podstawowe mikroelementy: magnez, mangan, molibden i bor. Pierwiastki te są skompleksowane aminokwasami i kwasami organicznymi, dzięki czemu są łatwiej dostępne dla rośliny - dodał. - Skuteczność działania tej nowej metody opieramy na dwuletnich doświadczeniach. Rośliny rzepaku charakteryzowały się lepiej rozwiniętym systemem korzeniowym i częścią nadziemną. Zaobserwowano również zwiększoną odporność siewek na niekorzystne warunki środowiskowo-pogodowe: suszę i niskie temperatury.

Wieloskładnikowa zaprawa łączy dwa środki ochrony: fungicydowy i insektycydowy. Jakie to środki i jak długi jest czas ich działania?
- Do zaprawy dodajemy znane preparaty. Jako środek grzybobójczy stosujemy Zaprawę Nasienną T 75 DS/WS (subst. aktywna tiuram). Do używanych przez nas insektycydów należą Chinook 200 FS (subst. aktywne imidachlopryd, beta-cyflutryna) i Modesto 480 FS (chlotianidyna, beta-cyflutryna). Stosujemy również preparat Cruiser OSR 322 FS (tiametoksam, metalaksyl-M, fluidoksonil), łączący działanie fungi- i insektycydowe - wymienił rozmówca. - Środki insektycydowe chronią siewkę, a następnie młodą roślinę, przez 4 do 8 tygodni. Jeśli występująca w tym czasie inwazja szkodników mieści się w normalnej skali, zastosowanie zaprawy zwalnia z konieczności wykonania jesiennego zabiegu insektycydowego. Zaprawa nie zwalnia jednak od ochrony fungicydowej. Siewka chroniona jest przed chorobami grzybowymi tylko przez pierwsze 4 do 5 tygodni, dlatego zaleca się wykonanie przynajmniej jednego zabiegu jesienią.

Jedną z głównych działalności firmy Obrol są usługi zaprawiania oraz dystrybucji materiału siewnego, prowadzone dla czołowych producentów, m. in. Monsanto, KWS i Limagrain. Do zaprawiania przeznaczane są wyłącznie kwalifikowane nasiona. W parze z jakością materiału siewnego idzie jakość zaprawiania, o czym świadczy duży udział firmy w obrocie nasionami roślin rolniczych.
- W Polsce, na rynku zaprawianego materiału siewnego rzepaku, ok. 50 proc. stanowią nasiona zaprawiane przez naszą firmę - powiedział Julian Kulczyński. - Zaprawiane przez nas nasiona trafiają na rynek krajowy oraz zagraniczny.