Preparat bazuje na dwóch substancjach czynnych: fluazynam - pochodna aniliny i cymoksanil - związek z grupy iminoacetylomoczników. Działa powierzchniowo i wgłębnie na zarazę ziemniaka w uprawie ziemniaka.

Maksymalna dawka środka do jednorazowego zastosowania to 0,5 kg/ha. W sezonie można wykonać maksymalnie osiem zabiegów. Okres karencji - od dnia ostatniej aplikacji do zbioru ziemniaka twa siedem dni.

Fungicyd zaleca się stosować z chwilą sygnalizacji zagrożenia ze strony wystąpienia zarazy lub na odmianach wczesnych w okresie zwierania się roślin w międzyrzędziach, a na odmianach późnych z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby w danych regionach na odmianach wczesnych.

W czasie bardzo dużej presji zarazy i szybkiego wzrostu roślin, a także warunków pogodowych sprzyjających rozwojowi choroby zaleca się wykonanie zabiegów w odstępach co siedem dni. W wypadku dużej presji zarazy i warunkach sprzyjających co 7-10 dni. Z kolei w wypadku mniejszej presji, co 10-14 dni.