Decyzje o zwalczaniu choroby podejmujemy po uprzedniej lustracji uprawy pod kątem wystąpienia objawów jej rozwoju.

Chorobie sprzyja chłodna i wilgotna wiosna. Pierwsze objawy mogą występować już na młodych roślinach jesienią, lecz często są trudne do rozpoznania. Wyraźne pokazują się dopiero wiosną, w fazie strzelania w źdźbło, lub później w fazie kłoszenia.

Zabiegi fungicydowe stosujemy w momencie wystąpienia objawów, zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi w etykiecie, zwykle od początku strzelania w źdźbło do fazy drugiego kolanka. Próg ekonomicznej szkodliwości wynosi około 20% źdźbeł z objawami choroby stwierdzonymi w tym okresie.

Przykładowe fungicydy stosowane do walki z tą chorobą to: Capalo 337,5 SE, Duett Ultra 497 SC, Moderator 303 SE, Proline Max 460 EC, Topsin M 500 SC, Wirtuoz 520 EC