Chrząszcze skrzypionki pojawiają się wiosną, gdy temperatura powietrza przez 2-3 dni nie spada poniżej 10°C. Roślinami żywicielskimi agrofaga są zboża: głównie jęczmień, pszenica, pszenżyto, owies, rzadziej żyto. Po upływie ok. 2 tygodni ze złożonych jaj wylęgają się larwy. Larwy wyjadają tkankę miękiszową liści, wzdłuż nerwów. Po przepoczwarzeniu, chrząszcze skrzypionki żerują jeszcze przez jakiś czas na trawach i samosiewach, po czym kryją się na przezimowanie.

Stadium szkodliwym są głównie larwy. W wyniku ich żerowania powstają podłużne otwory wzdłuż nerwów, w różnych partiach blaszki liściowej. Niszczona jest epiderma, czyli górna skórka liścia i tkanka miękiszowa. Dolna skórka liścia pozostaje nienaruszona, po pewnym czasie zasycha i bieleje. Liście są zabrudzone lepką substancją i odchodami larw.

Według zaleceń IOR ekonomiczny próg szkodliwości w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym i życie to 1-2 larwy na źdźble, a w jęczmieniu ozimym i jarym, pszenicy jarej, pszenżycie jarym i owsie: 1 larwa na 2-3 źdźbła.

Sprawdź ceny kontraktów terminowych