Spośród pluskwiaków najbardziej dokuczliwe są żółwinek zbożowy oraz lednica zbożowa, która właśnie rozpoczęła przelatywać na zboża i trawy. Dorosły pluskwiak lednicy zbożowej ma spłaszczone, żółtawe ciało z czarnymi prążkami na tułowiu oraz nieco wyciągniętą głowę.

Dorosłe osobniki lednicy zbożowej składają jaja w złożach po kilkanaście sztuk na liściach, źdźbłach i kłosach. Po około tygodniu wylęgają się z nich larwy, które są podobne do postaci dorosłych, tylko mniejsze i nie mają wykształconych skrzydeł.

Szkodliwe są zarówno postacie dorosłe, jak i larwy lednicy zbożowej, które wysysają soki z młodych roślin: liści pochew liściowych i kłosów. Zaatakowane rośliny gorzej rosną, słabiej się rozwijają. Wcześnie uszkodzone kłosy nie zawiązują ziarniaków, a uszkodzone ziarniaki nie rozwijają się.

W uprawach zbóż populację pluskwiaków ograniczają insektycydy przeciwko chrząszczom, np. skrzypionce.