Oba pluskwiaki są niewielkie, osiągają do 10 mm wielkości. Szkodliwe są zarówno larwy i postacie dorosłe, które wysysają soki z młodych roślin: liści pochew liściowych i kłosów, ziarniaków. Próg ekonomicznej szkodliwości szkodników to 2-3 osobniki dorosłe na 1 m2 lub 2 larwy na 1 m2. Lustrując zboża, szczególnie należy zwrócić uwagę na plantacje od strony zadrzewień.

Lednica zbożowa (Aelia acuminata) ma spłaszczone, żółtawe ciało z czarnymi prążkami na tułowiu oraz nieco wyciągniętą głowę. W tej chwili widoczne są żerujące postacie dorosłe, które składają jaja w złożach po kilkanaście sztuk na liściach, źdźbłach i kłosach. Larwy, które wylęgają się po ok. tygodniu podobne są do postaci dorosłych. Są mniejsze i nie mają wykształconych skrzydeł.

Żółwinek zbożowy (Euygaster maura) jest lekko spłaszczonym pluskwiakiem, z trójkątną głową, barwy szarej z czarnymi plamkami, które tworzą smugi. Samica składa jaja na liściach, a wylęgłe larwy najpierw żerują na liściach i pochwach liściowych, potem w kłosach. Po osiągnięciu dorosłości, postacie dorosłe przed przelotem do kryjówek zimowych prowadzą krótki żer uzupełniający ( w czerwcu).

Zaatakowane rośliny przez żółwinka zbożowego i lednicę zbożową gorzej rosną, słabiej się rozwijają. Przy wczesnym uszkodzeniu kłosa nie dochodzi do zawiązania ziarniaków, z kolei uszkodzenie ziarniaków sprawia, że te dalej się nie rozwijają, są poślednie.

- Brak jest preparatów zarejestrowanych do ochrony upraw przed tymi szkodnikami, jednak ich populację zmniejszają preparaty przeciwko skrzypionkom i mszycom. Obecnie w uprawach zbóż widoczne są larwy skrzypionek oraz nalatujące mszyce. Stosując zatem niezbędny w tym momencie zabieg przeciwko skrzypionkom i mszycom zadziała się także na dokuczliwe pluskwiaki – powiedział w rozmowie z redakcją prof. dr hab. Marek Mrówczyński, kierownik Zakładu Entomologii Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu.