Lednica zbożowa obok żółwinka zbożowego należy do najbardziej uciążliwych pluskwiaków w uprawach zbóż. Dorosły pluskwiak lednicy zbożowej ma spłaszczone, żółtawe ciało z czarnymi prążkami na tułowiu oraz nieco wyciągniętą głowę. Osiąga długość do 10 mm, jego ciało w zarysie jest wrzecionowate.

W naszym klimacie lednica zbożowa rozwija jedno pokolenie w ciągu roku, ale w cieplejszych regionach Europy, u naszych mniej lub bardziej oddalonych południowych sąsiadów notuje się w niektórych latach nawet dwa pokolenia tego pluskwiaka. Zimują dorosłe osobniki w ściółce lub zaroślach. Pojawiają się zwykle w kwietniu, gdy temperatura osiągnie 5-10°C, żerują początkowo na trawach.

Na uprawach zbóż (głównie pszenicy i żyta ozimego) pojawia się na początku maja, w połowie miesiąca samice składają jaja, a larwy wylęgają się po około tygodniu. Larwy pierwszego stadium są nieruchome, kolejne przemieszczają się po roślinie w poszukiwaniu właściwszego pokarmu - podobne są do postaci dorosłych, tylko mniejsze i nie mają wykształconych skrzydeł.

Dorosłe pluskwiaki pojawiają się zwykle w lipcu. Wtedy nieliczna część z nich przelatuje na zboża jare. Przed żniwami przemieszczają się ponownie na trawy, a stamtąd jesienią do zimowych kryjówek.

Szkodliwe są zarówno postacie dorosłe, jak i larwy lednicy zbożowej, które wysysają soki z młodych roślin: liści pochew liściowych i kłosów. Zaatakowane rośliny gorzeje rosną. Wcześnie uszkodzone kłosy nie zawiązują ziarniaków, a uszkodzone ziarniaki nie rozwijają się.

Nie ma zarejestrowanych insektycydów przeciwko lednicy zbożowej, ale populację pluskwiaków skutecznie ograniczają preparaty stosowane w obecnym czasie przeciwko chrząszczom, np. skrzypionce oraz mszycom. Próg ekonomicznej szkodliwości lednicy zbożowej to średnio 2-3 dorosłe osobniki na 1 m2 w okresie wzrostu i krzewienia na wiosnę lub średnio 2 larwy na 1 m2 w fazie formowania się ziarna i dojrzałości mlecznej ziarna (dla żyta, pszenżyta i jęczmienia).

Fragment artykułu „Problematyczne pluskwiaki” autorstwa dr P. Srażyńskiego i prof. M. Mrówczyńskiego z IOR-BIP, który ukazał się w majowym wydaniu miesięcznika Farmer.