• Lustracja pól wykonana w centrum kraju potwierdza, że w rzepaku ozimym spotykane są już szkodniki.
  • W żółtym naczyniu odławiają się już muchówki śmietki kapuścianej,
  • Na liścieniach oraz pierwszych liściach właściwych widać efekty żerowania pchełek ziemnych.
  • W regionie tym spotyka się także inne szkodniki takie jak mączlik warzywny. 

Pchełki - ich szkodliwość zmienna w latach

W przypadku rzepaku do czynienia możemy mieć z najczęściej spotykanymi pchełkami ziemnymi tj. np. pchełkę czarną, czarnonogą, smużkowaną i falistosmugą. Żerują one przed jak i tuż po wschodach rzepaku. Zaobserwować wówczas można charakterystyczne uszkodzenia na liścieniach w postaci okrągłych wżerek, dziurek. Uszkodzone młode siewki mają spowolniony wigor, a podczas ciepłej i słonecznej pogody tracą szybciej wodę i w skrajnych przypadkach mogą zamierać. Często w miejscy żerowania dolna skórka liścia jest nienaruszona, jednak w trakcie wzrostu liścia tkanka wykrusza się powodując rozleglejsze dziurki. Uszkodzenia są także wrotami dla chorób grzybowych.

W centrum kraju na plantacjach z rzepakiem, głównie na liścieniach widoczne są liczne uszkodzenia wyrządzone przez pchełki Fot. A. Kobus
W centrum kraju na plantacjach z rzepakiem, głównie na liścieniach widoczne są liczne uszkodzenia wyrządzone przez pchełki Fot. A. Kobus

Groźniejsze w skutkach bywa żerowanie pchełki rzepakowej. Oprócz dziur na liściach, mogą żerować w ogonkach liściowych oraz nerwach. Larwy szkodnika mogą dostać się do stożka wzrostu i silnie go uszkodzić, przez co roślina ma problemy ze wzrostem i rozwojem.

Progi ekonomicznej szkodliwości dla pchełek wynoszą:

  • Pchełka rzepakowa 3 chrząszcze na 1 mb rzędu,
  • Pchełki ziemne 1 chrząszcz na 1 mb rzędu

Czym zwalczać pchełki w rzepaku?

Do wyboru mamy 18 insektycydów, ale to tylko wybór pozorny. Dostępne preparaty oparte  są jedynie na trzech substancjach czynnych takich jak: alfa-cypermetryna, lamda-cyhalotryna, acetamipryd. Do stosowania jest także dostępna mieszanina acetamiprydu z lambda-cyhalotryną. Na plantacjach gdzie wysiano materiał siewny zaprawiony dostępnymi insektycydami problem powinien być mniejszy. Wszystkie dostępne trzy zaprawy: Lumiposa 625 FS (cyjanotraniliprol), Buteo Start (flupyradifuron) czy zaprawa biologiczna Integral Pro (Bacillus amyloliquefaciens), mają w etykiecie rejestracyjnej adnotacje o zwalczaniu zarówno pchełek ziemnych jak i pchełki rzepakowej.