Zgodnie z polskim prawem, opakowania po środkach niebezpiecznych, w tym po środkach ochrony roślin, powinny być odpowiednio zagospodarowane. System Zbiórki Opakowań, zorganizowany przez Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin, pomaga w prosty, odpowiedzialny i bezpieczny dla rolników i dla środowiska sposób wypełniać ten prawny obowiązek, bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

W ramach kampanii edukacyjnej "Liczy się każde opakowanie", skierowanej do użytkowników i punktów sprzedaży środków ochrony roślin i innych środków niebezpiecznych, wykorzystywanych w rolnictwie, PSOR przygotowało materiały (plakaty, ulotki) oraz filmy edukacyjne, dostępne do ściągnięcia na stronie Systemu: www.systempsor.pl.