Podczas konferencji prasowej, zorganizowanej w Warszawie przez Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin, przedstawiciele organizacji podsumowali dziesięć lat funkcjonowania w Polsce Systemu Zbiórki Opakowań PSOR.

Zgodnie z polskim prawem, użytkownicy środków ochrony roślin (ŚOR) są zobowiązani do zwrotu opakowań po tych produktach, punkty sprzedaży - do ich przyjęcia, a producenci i importerzy - do zorganizowania systemu zbierania i zagospodarowania opakowań. Aby wyjść naprzeciw tym wymogom prawnym, w 2004 roku Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (PSOR) zorganizowało i do dziś nadzoruje System Zbiórki Opakowań.

- W ciągu dziesięciu lat zebraliśmy od rolników łącznie ponad 11 tysięcy ton opakowań po środkach ochrony roślin - w 2013 roku było to ponad 1700 ton. Jak wynika z przeprowadzonych przez nas badań, 70 proc. rolników deklaruje, że zwraca opakowania do sprzedawcy - mówiła podczas konferencji Aleksandra Mrowiec z PSOR. - Poziom zbiórki kształtuje się na poziomie ponad 60 proc. Tak wydajnym programem może pochwalić się tylko kilka krajów europejskich, m.in. Niemcy.

Jak podkreślała podczas konferencji Anna Wittbrodt z firmy Remondis - operatora Systemu, w jego ramach użytkownicy ŚOR mogą bez ponoszenia kosztów wypełnić swój prawny obowiązek - wystarczy, że przyniosą do sklepu czyste, trzykrotnie wypłukane opakowania. Punkty sprzedaży są zaopatrywane w worki do ich zbierania oraz zasady zbiórki, a operator Systemu zapewnia odbiór i zagospodarowanie opakowań na koszt producentów i importerów.

O tym jak ważne są takie działania zarówno dla rolników, jak i dla środowiska naturalnego, mówili podczas spotkania Marian Sikora z Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych oraz dr Grzegorz Doruchowski z Instytutu Ogrodnictwa. - Dzięki Systemowi poprawia się także wizerunek rolnika. To już nie jest rolnik, który wyrzucał opakowania np. w lesie, ale odpowiedzialny, dbający o środowisko człowiek - podkreślał dr Doruchowski.

Podczas konferencji przedstawiciele PSOR zaprezentowali nową kampanię edukacyjną pod hasłem „Liczy się każde opakowanie", skierowaną do rolników. - Nasza kampania obejmie całą Polskę, stawiamy na przejrzystą, ale i nowoczesną komunikację, stąd oprócz materiałów typowo edukacyjnych, pojawią się także materiały multimedialne i konkursy - mówiła podczas spotkania Anna Tuleja, dyrektor PSOR. - Mamy nadzieję, że dzięki tym działaniom uda się nam podwyższyć poziom zbiórki, choć już ten dziś osiągnięty uznajemy za sukces. Dziękujemy za zaangażowanie zarówno rolnikom, jak i punktom sprzedaży, bo to i oni przyczyniają się do tego sukcesu.