Na plantacji pszenżyta ozimego stwierdzono placowe ubytki w zasiewie na całej powierzchni uprawy po początkowo wyrównanych wschodach. Ekspertyza wykazała silne uszkodzenia roślin przez larwy łokasia garbatka, poinformował IOR-PIB.

Pomimo zastosowania technologii orkowej i panujących niższych temperatur powodem wyższej presji łokasia może być przedplon zbożowy oraz brak insektycydów o działaniu gazowym w glebie, układowo w roślinie, a także insektycydowych zapraw nasiennych. Obecność łokasia garbatka w grudniu to także wpływ ocieplenia klimatu, które sprzyja szkodnikom.

Objawem żerowania szkodnika są podcięte, uszkodzone rośliny, które zasychają na polu. Na skutek żerowania obserwujemy placowe niszczenie roślin (od brzegów plantacji). Łokaś garbatek wychodzi po zmroku i dlatego jest trudny do zauważenia, atakuje wszystkie gatunki zbóż, przede wszystkim oziminy. Szkodliwe są larwy, jak i postacie dorosłe. Larwy w ciągu dnia ukrywają się w tunelach drążonych w ziemi a chrząszcze w ściółce, pod kamieniami lub bryłami ziemi. Dziurki w ziemi, przewrócone, podcięte rośliny świadczą o obecności łokasia garbatka.

Łokaś garbatek to czarny z matowym połyskiem chrząszcz o długości ok. 1,5 cm. Pokrywy żeberkowane, gładkie, jedynie czułki i odnóża mogą być ciemno-brązowe. Larwy, które dorastają do 25 mm długości, w przedniej część ciała są kasztanowo-brązowe, reszta jest biała lub żółtawa, mają trzy pary nóg. Głowa jest spłaszczona i służy do drążenia tuneli w ziemi.

Nie ma preparatów zarejestrowanych do zwalczania łokasia garbatka. Insektycydy (pyretroidy z nenikotynoidami) wykorzystywane do jesiennej walki z mszycami, stosowane późnym popołudniem będę zmniejszać populację łokasia garbatka. Z uwagi na warunki pogodowe stosowanie preparatów w miesiącach zimowych jest ryzykowne. Możemy zdecydować się na użycie insektycydów w momencie gdy sytuacja jest poważna i stwierdzamy, że zachodzi niebezpieczeństwo znacznego zniszczenia części plantacji przez szkodnika.