Już od jesieni pogoda stwarzała dogodne warunki dla rozwoju patogenów chorobotwórczych. Aura im sprzyjająca utrzymuje praktycznie bez przerwy. W efekcie na polach widoczne jest silne porażanie chorobami, wśród nich króluje mączniak prawdziwy zbóż i traw.

Sprawca mączniaka prawdziwego zbóż i traw poraża już w temperaturze już 5°C Infekcje w większym stopniu rozwijają się w plantacjach intensywnie nawożonych azotem, w gęstych uprawach. W tym roku zboża na wielu polach są już dobrze rozkrzewione oraz mocno zaatakowane przez mączniaka prawdziwego zbóż i traw. Intensywne infekcje są na ogół efektem sprzyjających warunków pogodowych dla rozwoju patogena oraz często brakiem jesiennej ochrony.

Obecnie dobrze widoczne są ciemniejsze, szarobruntane naloty, które są objawami starszej infekcji mączniakiem prawdziwym zbóż i traw. Plamy pojawiają się na różnych nadziemnych częściach roślin i w miarę postępu choroby obejmują coraz większą powierzchnię liścia, pochwy liściowej, a w późniejszych fazach rozwojowych roślin także źdźbło i kłos.

Pierwszymi objawami porażenia są kłaczkowate, białe plamy złożone z grzybni, trzonków i zarodników konidialnych. Plamy pojawiają się na liściach.

Próg ekonomicznej szkodliwości:

  • jęczmień - 25–35 proc .roślin z pierwszymi objawami choroby – widoczne są pojedyncze, białe skupienia nalotu grzybni w fazie krzewienia;
  • pszenica, pszenżyto, żyto - 50–70 proc. roślin z pierwszymi objawami choroby w fazie krzewienia.

W niższych temperaturach, przy ok. 5°C do zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż wykorzystać można fungicydy z grupy morfolin, gdy temperatury oscylują w ok. 10°C wykorzystuje się triazole.