Wydawało by się, że warunki panujące zimą w pomieszczeniach w których przechowywane jest ziarno nie sprzyjają rozwojowi i przezimowaniu szkodników. Nie mniej jednak firmy świadczące usługi z zakresu dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji pomieszczeń magazynowych, oraz hurtownicy sprzedający środki fumigacyjne zanotowali w listopadzie i na początku grudnia większą ilość przypadków występowania w magazynach wołka zbożowego i trojszyka ulca w porównaniu z rokiem poprzednim. Sytuacji na pewno sprzyjają stosunkowo wysokie temperatury, jak również niższa od ubiegłorocznej cena skupu ziarna. Wielu rolników przetrzymuje zboże licząc na poprawę koniunktury.

Szkodniki magazynowe stanowią duży problem gospodarczy i zagrożenie dla przechowywanego ziarna i jego produktów. Uszkadzają ziarno zbóż i pogarszają jego jakość, zanieczyszczając ziarno i produkty kałem i wylinkami. Ich żerowanie powoduje też zawilgocenie i zagrzewanie przechowywanych produktów. Aby uniknąć strat spowodowanych przez wymienione szkodniki należy prowadzić częste kontrole ziarna i eliminować wszelkie drogi zakażeń. Zagrożeniem są nie tylko nieuprzątnięte i niezdezynfekowane przed składowaniem pomieszczenia magazynowe, ale również worki i maszyny.

Jednym z najgroźniejszych i zarazem najczęściej występującym jest wołek zbożowy. To jasnobrązowy lub czarny chrząszcz długości 2-5 mm z charakterystyczną głową wydłużoną w ryjek. Jego cały rozwój larwalny przebiega wewnątrz ziarniaka. Larwa rozwijając się wygryza całe jego wnętrze pozostawiając tylko łupinę nasienną. Wszystkie stadia rozwojowe wołka zbożowego są odporne na działanie niskiej temperatury. W temperaturze poniżej 0°C zamierają dopiero po 3-9 miesiącach.Natomiast osobniki dorosłe giną po 19 godzinach w temp. poniżej -15°C.

Trojszyk ulec jest rdzawobrązowym chrząszczem długości 2,5-5 mm. Zaniepokojone osobniki dorosłe wydzielają lotne związki zapachowe – chinony, które nadają ziarnu nieprzyjemny zapach. Nie nadaje się ono wówczas do spożycia zarówno przez ludzi jak i zwierzęta. Chrząszcze i larwy trojszyka żerują przede wszystkim w uszkodzonym ziarnie, więc często są następstwem wcześniejszego żerowania wołka zbożowego lub innych szkodników. Owad ten, w naszych warunkach klimatycznych może się rozwijać tylko w pomieszczeniach zamkniętych. Trojszyk ulec nie jest odporny na działanie niskich temperatur. Temperaturą krytyczną jest 7°C, poniżej której wszystkie stadia rozwojowe giną po ok. 25 dniach. Przy temperaturze 0°C okres ten ulega  skróceniu do 17 dni.