Medax Top zawiera dwie substancje czynne: chlorek mepikwatu i proheksadion wapnia. Pobierany jest przez liście. Działa systemicznie poprzez hamowanie biosyntezy giberylin. Równomiernie skraca łodygi we wszystkich nowo powstających międzywęźlach, a także wpływa na pogrubienie źdźbeł i wzmocnienie rozwoju systemu korzeniowego.

Zalecana dawka środka to 0,8-1,25 l/ha. Preparat aplikuje się w uprawach pszenicy ozimej od początku wzrostu źdźbeł lub w fazie liścia flagowego, w uprawach pszenżyta ozimego w fazie liścia flagowego.

Zdaniem producenta środka można go stosować niezależnie od panujących warunków atmosferycznych. Nawet przy niekorzystnej pogodzie (niskie temperatury, zachmurzenie) do uzyskania równomiernego ograniczenia wysokości łanu.