- Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2020/617 z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej metalaksyl-M oraz zakazu stosowania nasion zaprawionych zawierającymi go środkami ochrony roślin, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Dz. Urz. L 143 z 06.05.2020, str. 6), zatwierdzenie substancji czynnej metalaksyl-M zostało odnowione. Jednakże w przypadku stosowania do zaprawiania nasion, dozwolone jest zaprawianie wyłącznie nasion przeznaczonych do wysiewu w szklarniach. Powyższe stosuje się od dnia 1 czerwca 2021 r. – informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zatem po 1 czerwca 2021 r. nie mogą być wysiewne nasiona zaprawione substancją czynną metalaksyl-M, z wyjątkiem w szklarniach.

Metalaksyl-M to związek z grupy fenyloamidów z grupy inhibitorów syntezy kwasów nukleinowych, wedługg FRAC Grupa 4.

Tę substancję czynną można znaleźć w takich zaprawach fungicydowych jak: Certicor 050 FS (pszenica ozima i jara, jęczmień ozimy i jary, pszenżyto jare oraz owies), Maxim XL 034,7 FS (kukurydza), Vibrance SB (burak cukrowy i pastewny), Vibrance XL (kukurydza) czy Wakil XL 325 WG (groch).