O jakości zabiegów dolistnych w produkcji roślinnej decyduje woda. Od jej właściwości zależy skuteczność wykonywanych zabiegów. Bywa ona jednak skrajnie różna. W większości przypadków jest to tzw. "woda twarda", czyli zawierającą znaczne stężenie soli różnych metali, zwłaszcza wapnia i magnezu, a jej odczyn jest alkaliczny. Taka woda nie zapewnia optymalnych warunków do dobrego działania większości substancji aplikowanych na rośliny. Ponadto złożone mieszaniny zbiornikowe tzw. "tank-mix" stosowane w intensywnej produkcji rolnej w skutek nieodpowiedniej jakości wody ulegają często wytrąceniu, co utrudnia przygotowanie i stosowanie cieczy roboczej.

Preparatem o silnym działaniu buforującym w obrębie pH 5 jest nawóz dolistny MI6. Produkt ten jest źródłem składników pokarmowych dla roślin uprawnych, takich jak: azot, fosfor, magnez i siarka, a jednocześnie zmienia właściwości fizykochemiczne cieczy roboczej w opryskiwaczu. Zjawisku temu towarzyszy zmiana jej zabarwienia do koloru jasno-malinowego, przy którym osiąga wartości pH około 5. Do jej stwierdzenia nie potrzeba specjalistycznej aparatury, zmiany widać gołym okiem.

Zaawansowane właściwości dodatkowe nawozu MI6:

1. Nowa, ulepszona formuła, wzbogacona o Mg i S

2. Indykator [wskaźnik kolorymetryczny] pH

3. Własności adiuwantu

4. Silne właściwości buforujące w obrębie pH 5

5. Aktywator

6. Zwiększa odporność roślin na stres

Łatwo jest więc zadbać o to, aby stosowana do oprysku woda stwarzała optymalne środowisko dla działania złożonych i drogich substancji stosowanych dolistnie. Nie bagatelizujmy jej roli, zwłaszcza gdy prowadzimy wysokonakładową, intensywną produkcję roślinną.

MI6 został stworzony, by stać się rozwiązaniem powszechnym. Niski koszt na 1ha, wynoszący średnio 7,84 zł netto, stwarza możliwość, aby MI6 był produktem dostępnym dla każdego producenta rolnego. MI6 ustanawia nowy standard w jakości wykonywanych zabiegów dolistnych. Potwierdzeniem wysokiej jakości nawozu MI6 są przyznane certyfikaty, w tym znak jakości "Q".

Więcej na www.agrami.pl

Kontakt z producentem: tel. 519 857 134 lub 512 213 213

e-mail: biuro@agrami.pl

Autor: Marek Rożniak, Agrami sp. z o.o.