Facelia, gorczyca, zboża jare itp. i wysiane jako międzyplony czy to dla realizacji programów rolnośrodowiskowych czy wysiewane jako mulcz nie przemarzły zimą (jak zakładano i jak bywało zazwyczaj). Bywają także silnie zachwaszczone. Oznacza to, że w zależności od dalszego postępowania i dostępności sprzętu agrotechnicznego mogą wymagać potraktowania glifosatem, co pomoże przygotować stanowisko pod siew upraw jarych. 

Rośliny są zielone i prowadzą procesy fizjologiczne, co w obecnych warunkach daje gwarancje, że glifosat zostanie pobrany przez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę), a następnie będzie przemieszczany w całej roślinie aż dotrze do jej części podziemnych powodując jej zamieranie.

Jak jednak zwiększyć skuteczność takiego zabiegu?

• zabieg wykonać, gdy temperatura powietrza w dzień wynosi min. 5°C;
• nie wykonywać oprysku jeśli występują jeszcze przymrozki poniżej –2°C;
• zabieg wykonać na suche liście;
• dodać do cieczy opryskowej adiuwant.

Może to być wielofunkcyjny adiuwant neutralizujący szkodliwe działanie twardej wody (koniecznie pytać o możliwość stosowania łącznie z glifosatem) lub zastosować dodatek siarczanu amonu, który będzie pełnił rolę adiuwantu.

Takie działanie jest niezbędne gdy używana woda do oprysku jest twarda i zawiera dużo soli wapnia i magnezu. Kationy tych soli skuteczność działania glifosatu, gdyż wchodzą z nim w reakcje chemiczne tworząc słabo przylegające do liści osady utrudniające wnikanie preparatu do roślin.

Siarczan amonu dodaje się w ilości 1,5-2 kg na 100 l cieczy, przy łącznej dawce na ha nie przekraczającej 5 kg (5 kg/ha w 200-300 l wody).

Symptomy działania glifosatu możemy obserwować po kilkunastu dniach. Zależy to od gatunku rośliny, fazy rozwojowej czy warunków zewnętrznych. Całkowite zniszczenie rośliny następuje po około 2-3 tyg. od aplikacji. Po tym okresie rośliny stają się kruche i łatwiej je zlikwidować przy pomocy narzędzi uprawowych.