Średni koszt zastosowania doglebowego herbicydu wieloskładnikowego w przedwschodowej ochronie plantacji rzepaku, w dawce 2,5 l/ha wyniesie niewiele ponad 200 zł/ha.

Spośród dostępnych na rynku preparatów najtańszy jest Pronap Extra 430 EC. Koszt zastosowania tego środka, w dawce 2,5 l/ha wyniesie ok. 180 zł/ha. Natomiast najdroższy jest Butisan Star 416 SC. Koszt ochrony plantacji przy użyciu tego środka w dawce 2,5 l/ha sięga 236 zł/ha i jest o 31 proc. wyższy niż w przypadku Pronapu Extra.

Oba wymienione wyżej preparaty są mieszaninami dwóch substancji aktywnych. W skład Butisanu Star wchodzą metazachlor i chinomerak, natomiast Pronapu Extra - dimetachlor i chlomazon.

Jedyną na rynku mieszaniną fabryczną zawierającą trzy substancje aktywne jest Colzor Trio 405 EC. Koszt zastosowania Colzor Trio jest niewiele wyższy, bo o 5 proc. względem najtańszego - Pronapu Extra. W jego składzie znajdują się: dimetachlor, napropamid i chlomazon. Ze względu na zawartość chlomazonu, Colzor Trio nie jest zalecany do stosowania na glebach lekkich.

W sytuacji, gdy zachodzi konieczność zastosowania wyższych dawek, np. na glebach ciężkich, wzrośnie również koszt zabiegu ochrony. W wyższych dawkach można stosować Butisan Star (maksymalnie 3 l/ha) i Colzor Trio (do 4 l/ha). W takim przypadku, kosz zastosowania pierwszego z nich zwiększy się o 47 zł/ha, do 283 zł/ha, natomiast środka Colzor Trio - aż o 113 zł/ha, do 302 zł/ha