Obie rośliny wysiewa się w tym samym czasie, a podczas wzrostu fasola wykorzystuje rośliny kukurydzy jako podporę. Żeby dobrać odpowiednią odmianę fasoli do mieszanki przetestowano aż 200 różnych odmian rośliny. Fasola może zawierać pewne rodzaje białka, które w wyższych stężeniach są szkodliwe dla zwierząt, dlatego zdecydowano się na użycie odmiany ‘WAV 612’, o wyjątkowo niskiej jego zawartości (5 mg/g s.m.). Wybór kukurydzy były łatwiejszy i ostatecznie zdecydowano się na ‘Benedicto KWS’.

Mieszanka pozwala na zwiększenie bioróżnorodności i rozbudowanie płodozmianu fot. materiały prasowe KWS
Mieszanka pozwala na zwiększenie bioróżnorodności i rozbudowanie płodozmianu fot. materiały prasowe KWS

Mieszanka jest alternatywnym rozwiązaniem dla uprawy kukurydzy w siewie czystym, poprawiając przy tym różnorodność biologiczną i rozbudowując płodozmian. Wysiew nasion w towarzystwie zapewnia lepsze zacienienie gleby i przyczynia się do ograniczenia wzrostu chwastów. Poza tym fasola kwitnie przez wiele tygodni, przyciągając owady zapylające, a dodatkowo pozwala zwiększyć zawartość białka w kiszonce. Mieszanka składa się w 1/3 z nasion fasoli i 2/3 nasion kukurydzy, a odsada roślin na m2 wynosi 8 roślin kukurydzy i 4 rośliny fasoli. 

Uprawa mieszanki kukurydzy z fasolą umożliwia m.in. zwiększenie zawartości białka w kiszonce fot. MP
Uprawa mieszanki kukurydzy z fasolą umożliwia m.in. zwiększenie zawartości białka w kiszonce fot. MP

W zaleceniach uprawowych producent podaje, żeby ze względu na dość duże zapotrzebowanie na wodę fasoli, unikać gleb przesuszonych. Przygotowanie przedsiewne stanowiska, powinno być podobne jak w przypadku wysiewu kukurydzy w siewie czystym. Temperatura gleby w okresie siewu powinna wynosić nie mniej niż 8°C, co zapewni szybkie i równomierne wschody. Dawkę nawożenia można zmniejszyć. Mieszanka wymaga 30 kg/ha mniej N niż kukurydza w czystej uprawie.