Wszystkie poniżej wymienione to preparaty mikrobiologiczne. Jakie nowości firma przygotowała na sezon 2020?

• BACTIM RADINET – adresowany do producentów warzyw uprawianych
z rozsady. Biopreparat jest przeznaczony do inokulacji systemu korzeniowego roślin już na etapie produkcji rozsady. Produkt zawiera konsorcjum grzybów mikoryzowych, bakterii i grzybów ryzosferowych oraz promieniowców.

• BACTIM VECTOR – polecany szkółkarzom produkującym drzewka owocowe. Biopreparat szczególnie polecany do mikoryzacji systemu korzeniowego podkładek oraz ograniczania szkodliwości guzowatości korzeni, na podkładkach drzew owocowych. Biopreparat dostarczany jest do Odbiorców w postaci dwupaku, zawierającego komponent A i B: komponent A w którego skład wchodzą: Glomus sp. (o zawartości minimum: 48%), komponent B w składzie którego są: Rhizobium sp. (minimum: 109 jtk/ml).

• BACTIM VECTOR BLUE przeznaczony jest dla producentów sadzonek borówki wysokiej. Preparat służy do poprawy składu i sanityzacji mikrobiomu: ryzosfery korzeni sadzonek borówki wysokiej i fylosfery pędów sadzonek borówki wysokiej. Preparat ogranicza szkodliwośc guzowatości na roślinach borówki.

• PRORADIX -biofungicyd, którego składnikiem aktywnym są bakterie z rodzaju Pseudomonas, przeznaczony to zaprawiania sadzeniaków w celu ochrony ziemniaka przed rizoktoniozą. Preparat może być zastosowany w formie opryskiwania sadzeniaków: w czasie sadzenia bulw – przy użyciu zaprawiarek montowanych na sadzarkach oraz przed ich sadzeniem – na stołach rolkowych przy użyciu opryskiwaczy ULV.