W Wielkiej Brytanii zostało wprowadzone czasowe zezwolenie na zaprawianie nasion rzepaku ozimego preparatami zawierającymi substancję czynną z grupy neonikotynoidów. Powodem jest duże zagrożenie -  w niektórych regionach, zniszczenia wschodzących roślin przez pchełkę rzepakową. Przewidywany obszar zasiewów to 30 tys. ha, na terenie hrabstw:  Cambridgeshire, Bedfordshire, Suffolk i Hertfordshire.

Brytyjski związek rolników domaga się rozszerzenia  możliwości stosowania neonikotynoidów, gdyż jego zdaniem pchełka rzepakowa stanowi dużo poważniejsze zagrożenie dla upraw rzepaku nie tylko w tych rejonach, ale w całym kraju.