W IOR-PIB od kilkunastu lat prowadzone są badania dotyczące uodparniania się chwastów na herbicydy. Załączona poniżej mapa obrazuje obszary zagrożone występowaniem miotły zbożowej odpornej na herbicydy. Z tych regionów szczególnie rolnicy muszą zwracać uwagę na dobór herbicydów do odchwaszczania zbóż.

Źródło: IOR-PIB Poznań
Źródło: IOR-PIB Poznań

Dlaczego coraz częściej mamy problem z odporną miotłą? Powodów jest co najmniej kilka. W Polsce dominują płodozmiany wysycone roślinami zbożowymi, miotła to gatunek bardzo plenny i w zwalczaniu chwastów w zbożach często stosowano herbicydy o tym samym mechanizmie działania.

Jakim substancjom opiera się miotła zbożowa? Udokumentowano biotypy odporne na: chlorosulfuron, sulfosulfuron, propoksykarbazon, jodosulfuron, mezosulfuron (ALS), fenkoksaprop-P-etylu, pinoksaden (ACcaza).

W przypadku zaobserwowania nieskuteczności działania herbicydów, niezwiązane z agrotechniką lub błędami podczas wykonywania zabiegów należy problem zgłosić do IOR-PIB do Zakładu Herbologii i Techniki Ochrony Roślin.