Zmniejszając dawkę herbicydu w oprysku dobrze jest stosować ochronę mechaniczną do walki z chwastami. Najczęściej wykorzystywane jest bronowanie, przy czym ten zabieg niszczy tylko młode siewki chwastów. Również to raczej młode chwasty wykazują wrażliwość na obniżoną dawkę herbicydów. Wówczas działanie obniżoną dawką herbicydu i bronowanie nie obniża skuteczności chwastobójczej, a redukuje chwasty i przez to umożliwia plonowanie odmian, jak po pełnej dawce preparatu. Ponadto nawożenie azotem poprawia konkurencyjność roślin względem chwastów i dlatego roślinom uprawnym trzeba zapewnić odpowiednią ilość składników pokarmowych już na początku wegetacji. Przed przystąpieniem do siewu zbóż jarych ważna jest pierwsza dawka nawożenia azotem nie tylko z uwagi na plon. Azotu przedsiewnie podaje się 2/3 dawki.

Dla ochrony zbóż jarych zarejestrowanych jest szereg preparatów do walki z chwastami. W odmianach pszenicy jarej, (a także ozimej) najliczniej występującymi chwastami są komosa biała, gwiazdnica pospolita, fiołek polny. W jęczmieniu jarym licznymi gatunkami są: komosa biała, fiołek polny, rumian polny, gwiazdnica pospolita, rdestówka powojowata, przetacznik polny, ostrożeń polny, przytulia czepna. Dobierając preparaty do ochrony trzeba zwrócić uwagę na spektrum zwalczanych chwastów, przede wszystkim dopasować je do tych występujących na polu. Pamiętać trzeba o wymianie substancji aktywnych i nie stosowaniu tej samej, która użyta była w ostatnim zabiegu. Ponadto stosując herbicyd uwagę zwraca się także na grupę do jakiej należy substancja aktywna i także nie stosuje środka należącego do tej samej grupy, który był użyty ostatnio.