Pierwszą zmianą jest dodatkowa możliwość zastosowania Mocarza w owsie. Podobnie jak w pozostałych zbożach jarych, stosuje się go w dawce 0,2 kg/ha od fazy 3 liścia do fazy pełni krzewienia owsa.

Druga wiadomość dotyczy pszenicy ozimej i pszenżyta. Od tego roku istnieje możliwość mieszania Mocarza z herbicydem Apyros 75 WG w celu rozszerzenia zakresu działania o miotłę zbożową i wzmocnienia skuteczności na niektóre chwasty dwuliścienne.