Produkty, które wchodzą w skład pakietu, zapewniają zdaniem producenta, wysokie bezpieczeństwo rośliny uprawnej, mogą być one aplikowane w późniejszych fazach rozwojowych, zachowując skuteczność chwastobójczą.

- Galaper Strong zapewnia zwalczenie szerokiej palety chwastów. Jest to optymalny wariant ochrony herbicydowej dla plantacji, na których problemem jest nie tylko przytulia czepna, ale także inne chwasty dwuliścienne, jak: chaber bławatek, rumianowate, maki, ostrożeń polny, samosiewy rzepaku, czy też coraz bardziej uciążliwe chwasty niższego szczebla: jasnoty, przetaczniki, fiołek, bodziszki. Galaper Strong jest uzupełnieniem produktów służących do eliminacji miotły zbożowej. Dobrze radzi sobie z chwastami w zaawansowanych fazach rozwoju. Galaper Strong to także rozwiązanie do wykonania zabiegów korekcyjnych - poprawek po zabiegach jesiennych - podaje Chemirol.

Produkt dostępny jest w pakietach na 2,5 i 12,5 ha.