Bayer od lat jest postrzegany jako jeden z najbardziej innowacyjnych koncernów na rynku środków ochrony roślin. Głównymi zagadnieniami, na jakich planuje skupić się Bayer CropScience jest zaprawianie nasion i ochrona systemu korzeniowego roślin uprawnych. Dlatego koncern w najbliższym czasie planuje wprowadzić na polski rynek siedem nowych produktów, z których aż trzy to zaprawy.

Labador 400 FS - to nowa dwuskładnikowa zaprawa stworzona do stosowania przede wszystkim dla zbóż jarych (pszenica, jęczmień), który będzie dostępny na rynku wraz z nawozem.

Aster 225 FS - zaprawa zbożowa do zbóż ozimych. Ma właściwości owadobójcze i grzybobójcze. Polecana do pszenicy i jęczmienia. zbożowa o właściwościach owadobójczych i grzybobójczych.

Prestige Forte 370 FS – zaprawa ziemniaczana. Ta nowo zarejestrowana zaprawa jest kontynuacja środków zwalczających choroby i szkodniki ziemniaka poprzez zaprawianie bulw sadzeniaków ograniczając w ten sposób występowanie stonki ziemniaczanej, pędraków, drutowców oraz rizoktoniozy ziemniaka.

Laudis 44 OD – w 2009 w ochronie kukurydzy firma Bayer zaproponuje powschodowy herbicyd do zwalczania chwastów jednoliściennych i niektórych dwuliściennych w tym prosowatych. Charakterystyczny dla preparatu jest brak antrazyny.

Protesu 110 OD – nowy insektycyd zwalczający wiele szkodników w uprawach, głównie dzięki zapobieganiu wytwarzania się odporności na insektycyd. W pierwszym etapie produkt będzie zarejestrowany w rzepaku, ziarniakach i kukurydzy, a następnie w ochronie warzyw polowych.

W ochronie zbóż koncern zapowiada dwa nowe herbicydy:

Komplet 560 SC – to kompletny jesienny herbicyd do zwalczania chwastów jednoliściennych we wszystkich zbożach ozimych. Charakteryzuje się stosunkowo dobrym zwalczaniem miotły zbożowej.

Huzar 110OD – herbicyd zbóż, który jest kolejnym etapem rozwoju skutecznego środka Huzar 05 WG sformułowanym w głównej formulacji ODesi, która ma na celu ułatwienie pokrycia cieczą robocza chwastów i ułatwienie pobierania substancji biologicznie czynnej.

Źródło: farmer.pl