To kolejny produkt Moddus (na rynku dostępny jest też Moddus 250 EC), który zawiera tę samą substancje czynną (trineksapak etylu z grupy cykloheksadionów), ale w innej formulacji.

- Nowoczesna formulacja DC, czyli koncentrat dyspergujący, pozwala nie tylko na skuteczne stosowanie preparatu w niskich temperaturach, ale umożliwia także znakomitą przyczepność oraz szybkie wnikanie do wnętrza rośliny – informuje Syngenta.

Stosuje się go w celu zapobiegania wyleganiu pszenicy ozimej, jęczmienia ozimego i jarego, żyta ozimego i jarego, pszenżyta ozimego. Środek pobierany jest głównie przez liście i źdźbła zbóż, a następnie przenoszony do tkanek merystematycznych zapobiegając nadmiernemu wydłużaniu się międzywęźli. Skrócenie i usztywnienie źdźbeł zbóż zapobiega wyleganiu łanu. Nie powoduje redukcji długości korzeni i masy rośliny.

Jak się go stosuje? W uprawie pszenicy ozimej zalecaną dawką jest 0,3 l/ha – od fazy krzewienia do liścia flagowego (całkowicie rozwiniętego). W uprawie jęczmienia ozimego w dawce 0,6 l/ha – od końca fazy krzewienia do końca rozwoju kłosa w pochwie liściowej (widoczne pierwsze ości). W jęczmieniu jarym dawka jest taka sama jak w ozimym. Termin aplikacji to czas od końca fazy krzewienia do końca rozwoju kłosa.

Niższa dawka, bo 0,5 l/ha, zalecana jest w wypadku pszenżyta i żyta (ozime i jare). W tych dwóch gatunkach poleca się podać regulator od fazy krzewienia do końca rozwoju kłosa w pochwie liściowej.
Syngenta rekomenduje stosowanie produktu w technologii dwuzabiegowej: pierwszy Moddus Start 250 DC, natomiast drugi Moddus 250 EC.