Zezwolenie zostało podpisane 20 sierpnia po rozpatrzeniu wniosku Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowych. W trybie art. 53 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1107/2009, dotyczące sytuacji nadzwyczajnej w ochronie roślin.

Produkt Harvista 1.3 SC można aplikować na opóźnienie dojrzewania, utrzymanie jakości owoców podczas zbiorów, oraz ograniczanie ich przedzbiorczego opadania w jabłoniach.

Całkowity areał uprawy jabłoni, na którym przewidywane jest stosowanie środka - do 1700 ha. Ilość środka ochrony roślin Harvista 1.3 SC, która może zostać wprowadzona do obrotu i zastosowana to 15 000 litrów.

Dlaczego takie zezwolenie zostało wydane?

- Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych w Lublinie wskazało, iż w związku z sytuacją wyjątkową tj. Covid-19 i w konsekwencji brakiem pracowników sezonowych istnieje duże zagrożenie nieterminowego zbioru owoców, co skutkować może ich przedzbiorczym opadaniem a w przypadku pozostawienia ich w sadzie źródłem kolejnych infekcji Monilinia fructigena, Penicilium expansum, Botrytis cinerea, Penzicula spp. Dodatkowo niezebranie jabłek i pozostawienie ich pod drzewami może spowodować gwałtowny wzrost populacji gryzoni, czy zwierzyny łownej, które podgryzają system korzeniowy jabłoni doprowadzając do obumarcia drzew. Biorąc powyższe pod uwagę oraz stan epidemiczny w Polsce organ stwierdził za zasadne wydanie zezwolenia na wprowadzenie, na okres do 120 dni, środka ochrony roślin Harvista 1.3 SC w uprawie jabłoni w celu opóźnienia dojrzewania, utrzymania jakości owoców podczas zbiorów, oraz ograniczania ich przedzbiorczego opadania – czytamy w uzasadnieniu zezwolenia.

Harvista 1.3 SC nigdy nie był dopuszczony do obrotu w Polsce. W swoim składzie zawiera substancję czynną 1-metylocyklopropen.

- Zabiegi wnioskowanym środkiem ochrony roślin mogą być przeprowadzone, w okresie od dnia 25 sierpnia 2020 r. do dnia 31 października 2020 r., w miejscach wskazanych w sentencji zezwolenia na powierzchni do 1700 ha. Na danej powierzchni przewiduje się wykonanie jednego zabiegu w maksymalnej dawce dla jednorazowego zastosowania 11,75 l/ha. Szacuje się, że do wykonania zabiegów może zostać użyte ok. 15 000 litrów środka – czytamy.