W uprawach pojawiły się mszyce, w tej chwili ich liczebność na odwiedzonych plantacjach nie wskazuje na konieczność zastosowania oprysków. Uprawy muszą jednak być na bieżąco kontrolowane bowiem tak, jak w przypadku pozostałych szkodników pogoda sprzyja inwazji mszyc. Mszyce w wyniku swojego żerowania osłabiają kondycję roślin i obniżają MTZ, przede wszystkim są wektorami wirusów, a najgroźniejszym wśród zbóż jest BDYV - wirus żółtej karłowatości.

Na zbożach pojawia się najpierw mszyca czeremchowo-zbożowa, zaraz po niej można się spodziewać w niedługim czasie nalotu żerującej głównie w kłosach mszycy zbożowej. Próg szkodliwości wynosi na 100 losowo wybranych źdźbłach – 5 mszyc średnio na1 źdźbło lub na 100 losowo wybranych źdźbłach – 5 mszyc średnio na 1 kłos.

W ozimych i jarych: jęczmieniach, pszenicy, pszenżycie oraz życie i owsie wykorzystać można np.: Helm-Lambda 100 CS w dawce 0,04-0,05 l/ha, a preparaty: Alstar Pro 100 EW, Ammo Super 100 EW, Fury 100 EW, Minuet 100 EW, Rage 100 EW, Titan 100 EW, Wojownik 050 CS są zalecane w dawkach 0,1 l/ha. W pszenicy ozimej można zastosować także Teppeki 50 WG w dawce 0,14 kg/ha oraz Cyperkill Max 500 EC w ilości 0,05 l/ha, który posiada rejestrację także formy jare pszenicy. Preparaty Arkan 050 CS, LambdaCe 050 CS, Karate Zeon 0 50 CS, dla których zalecana dawka wynosi 0,075-0,1 l/ha oraz Rodan S 400 EC i BI 58 Nowy 400 EC w dawkach 0,5 l/ha stosuje się w uprawach pszenicy ozimej i jęczmienia jarego.