Wśród wytycznych Komisji Europejskiej znajdują się m.in. redukcje pestycydów o 50% i nawozów o 20%. Zapytaliśmy dyrektora Muchę, w jaki sposób, jako przedstawiciel instytutu, który będzie musiał realizować wytyczne KE i wspierać rolników w ich osiąganiu,  postrzega cele Europejskiego Zielonego Ładu ? 

- Chociaż założenia, które przedstawiła Komisja Europejska w Europejskim Zielonym Ładzie są dość ambitne, to mamy wrażenie, że mogą być one nie do końca realne. Nie wystarczy niestety nakładać sobie samych ambitnych celów, trzeba dążyć do tego, żeby te cele były rzeczywiste, możliwe do zrealizowania. Tylko wówczas ma to szanse powodzenia, w przeciwnym razie może się to nie udać, albo zostanie przeprowadzone ze szkodą dla wszystkich, którzy są zależni od tych strategii i którzy zobowiązani są do wypełnienia ich założeń.
Jednocześnie, nasza rola, nie tylko myślę o branży producentów środków produkcji, ale również o rolnikach, rezydentach, przedstawicieli administracji państwowej, polega na tym, aby wspólnie zastanowić się w jaki sposób cele strategiczne, które z pewnością są celami pozytywnymi, trzeba będzie realizować bez szkody dla europejskiego rolnictwa. PSOR chce wziąć udział w tym procesie i postrzegamy siebie jako tych, którzy będą mieli coś do powiedzenia i będą w stanie zaproponować pewne rozwiązania, które przybliżą nas do osiągnięcia tych celów.

Zadaj pytanie naszym ekspertom

6_1200x900px_portale-spolecznosciowe_v2.jpg
6_1200x900px_portale-spolecznosciowe_v2.jpg


Jak radzić sobie z wytycznymi stawianymi przez UE rolnikom? Jak ograniczenia wpłyną na rynek środków ochrony roślin czy nawozów? Przed jakimi wyzwaniami będzie musiał stanąć polski rolnik? Na te pytania postarają się odpowiedzieć uczestnicy debaty nt. „Europejski Zielony Ład. Jak sprostać założeniom i wymaganiom?”
W spotkaniu wezmą udział:
- Wojciech Babski – prezes zarządu CIECH Sarzyna, szef biznesu AGRO w Grupie CIECH;
- Juliusz Młodecki – prezes Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych;
- Marcin Mucha - dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin.

Debatę będziecie mogli obejrzeć ma portalu farmer.pl 18.05.2021 r., w godz. 9.30-10.30.

Zachęcamy do aktywnego udziału w debacie. Nasi eksperci postarają się odpowiedzieć również na Wasze pytania. Możecie je zadać poprzez dodanie ich w komentarzu poniżej.