Środek przeznaczony jest do wiosennego zwalczania jednorocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych w zbożach jarych i ozimych.

Mustang Forte 195 SE jest oparty na trzech substancjach aktywnych: florasulam, aminopyralid i 2,4-D. W jakich dawkach i gdzie można go stosować? W uprawach pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego i żyta herbicyd aplikuje się w dawce 1 l/ha.

Zabieg zaleca się wykonać od fazy początku krzewienia do 2. kolanka. W uprawach pszenicy jarej i jęczmienia jarego dawka jest zmniejszona do 0,8 l/ha. Oprysk przeprowadza się od fazy 4 liści do 2. kolanka.