Środek jako substancje aktywna zawiera glifosat. Stosowany jest nalistnie do zwalczania barszczu Sosnowskiego na terenach nieużytkowanych rolniczo.

Kosmik to dolistny herbicyd o działaniu systemicznym. Pobierany jest przez zielone części rośliny, a następnie przemieszcza się w całej roślinie i dociera do jej części podziemnych. Powoduje ich zamieranie. Objawami działania środka jest żółknięcie i więdnięcie widoczne po upływie 10 dni od zabiegu. Całkowite zamierzanie roślin następuje z kolei po upływie czterech tygodniach. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.

Zabieg wykonuje się na poboczach dróg, nieużytkach rolniczych (ugory), na terenach komunalnych, skarpach rowów melioracyjnych i cieków wodnych. Dawka Kosmik 360 SL to 6 l/ha. Stosuje się go łącznie ze środkiem AS 500 SL w dawce 1,5 l/ha. Na danej powierzchni nie można wykonać więcej zabiegów niż cztery. Odchwaszczanie przeprowadza się, kiedy roślina osiąga wysokość 30–40 cm.

Źródło: farmer.pl