Crocodil przeznaczony do użytku profesjonalnego stosuje się w ziemniaku przeciw alternaziozie. Aplikuje się go zapobiegawczo na plantacjach odmian wrażliwych na tę chorobę i w momencie pojawienia się pierwszych objawów na dolnych liściach, od fazy rozwiniętego 5 liścia na pędzie głównym do końca fazy dojrzewania (BBCH 15-90). Zalecana dawka środka to 2,5 kg/ha.

W wypadku zarazy ziemniaka ta dawka zmniejsza się do 2 kg/ha. Wówczas oprysk należy wykonać zgodnie z sygnalizacją lub na odmianach wczesnych w okresie zwierania się roślin w rzędach, a na późnych po wystąpieniu pierwszych objawów zarazy na odmianach wczesnych, od fazy rozwiniętego 5 liścia na pędzie głównym do końca dojrzewania. W wyjątkowych przypadkach zagrożenia zarazą zabieg można powtórzyć po dziesięciu dniach.

Crocodil MZ 67,8 WG aplikuje się też w pomidorach i cebuli w gruncie.