Golden Piccant 334 SL to środek systemiczny, pobierany rzez liście chwastów, a następnie szybko przemieszczany w całej roślinie powodując jej deformację i zahamowanie wzrostu, co w efekcie powoduje zamieranie całego chwastu. Środek zwalcza przytulię czepną do wysokości
8 cm, chwasty rumianowate w fazie rozet i inne jednoroczne i wieloletnie chwasty dwuliścienne w terminie zarówno jesiennym, jak i wiosennym.

Rzepak ozimy opryskuje się jesienią, gdy rośliny rzepaku znajdują się w fazie 3–4 liści właściwych, po wschodach chwastów (zabieg wykonać na chwasty znajdujące się w fazie liścieni do 4 liści właściwych) lub wiosną po ruszeniu wegetacji do fazy wytworzenia pąków kwiatowych rośliny uprawnej. Jesienią w celu poszerzenia zakresu zwalczanych gatunków chwastów można stosować łącznie ze środkiem Metazanex 500 SC (1,6 l/ha).

W uprawach rzepaku jarego i gorczycy herbicyd stosuje się od fazy 4 liści do fazy wytworzenia pąków kwiatowych rośliny uprawnej.

Źródło: farmer.pl