Zwalczanie miodówek na gruszach należy do najtrudniejszych zabiegów ochrony. Preparaty dopuszczone do zwalczania miodówki zwalczają tylko larwy. Wykonanie zabiegu w optymalny terminie bywa trudne lub wręcz niemożliwe. Kiedy jest chłodno, wyląg larw trwa długo i w momencie wykonania zabiegu nie wszystkie larwy zostają zniszczone.

Do zabiegu zwalczania pierwsze pokolenie larw, można zastosować preparat Movento 100 SC w dawce 2,25 l/ha. Trzeba pamiętać iż tego preparatu można użyć tylko raz w sezonie. Do kolejnych zabiegów można użyć np. Dymilin 480 SC w dawce 0,3-0,75 l/ha, Acaramic 018 EC 0,75l/ha. Można również zastosować środek który zawiera naturalny d-limonen który jest terepenem i rozpuszcza chitynę z której zbudowany jest pancerz szkodnika. Na polskim rynku dostępny jest nawóz Prev-B2 który zawiera naturalny d-limonen, należy go stosować w dawce 3l/ha

Trzeba pamiętać iż zwalczanie miodówek można prowadzić najwyżej do połowy czerwca, jeśli ochrona nie przyniesie spodziewanych efektów, należy jej zaprzestać ponieważ przyniesie to więcej szkody faunie pożytecznej niż szkodnikom.