PARTNERZY PORTALU
  • partner portalu farmer.pl
  • partner portalu farmer.pl

Nalistna ochrona fungicydowa

Autor:

Dodano:

Tagi:

Produkcja roślinna to nie łatwe zadanie. Gdy temperatury są wyższe, zwłaszcza w okresie zimowym, do tego dość wysokie opady, wtedy pogoda może sprzyjać epidemiologicznemu wręcz występowaniu chorób, które mogą utrzymywać się w łanie zbóż już od jesieni. To właśnie sprzyjająca rozwojowi patogenów pogoda także decyduje o efektach końcowych uprawy.Temperatury od września 2006 roku do końca wegetacji zbóż, czyli do lipca 2007 były wyższe od średnich wieloletnich (tab. 1). Również opady zwłaszcza w miesiącach zimowych były istotnie wyższe niż średnia wieloletnia. Deficyt wody przy dość wysokich temperaturach obserwowano jedynie w kwietniu. Wiosenne ruszenie wegetacji w tym roku trudno było jednoznacznie wyodrębnić ze względu na to, iż wegetacja większości roślin ozimych została jedynie na krotko przyhamowana przez kilka zaledwie dni z temperaturami ujemnymi w trzeciej dekadzie stycznia i pierwszej dekadzie lutego. Dlatego w stosunku do ubiegłych lat obserwowano ok. dwu tygodniowe przyśpieszenie wegetacji, w odniesieniu do zbóż ozimych za początek wegetacji można przyjąć połowę marca. Kwietniowa susza przyczyniła się do lekkiego zahamowania wzrostu natomiast pozostałe miesiące sprzyjały już wzrostowi zarówno roślin zbożowych jak i porażających łan chorób grzybowych.

                                                                                                                                                             Tabela 1

Pogoda w sezonie 2006-2007 ZDD Gorzyń filia  Brody

MIESIĄCE

TEMPERATURA/

OPADY

DEKADA

Śr./

Suma

Średnia z wielolecia

1961- 2006

I

II

III

Wrzesień

Średnia temperatura w oC

16,3

16,9

15,8

16,3

13,3

2006

Suma opadów w mm

21,3

0,0

3,2

24,5

49,3

Październik

Średnia temperatura w oC

13,4

8,5

11,4

11,1

8,6

2006

Suma opadów w mm

16,9

0,0

14,4

31,3

41,0

Listopad

Średnia temperatura w oC

5,5

7,7

6,3

6,5

3,5

2006

Suma opadów w mm

55,7

12,6

0,3

68,6

45,2

Grudzień

Średnia temperatura w oC

6,5

4,8

2,9

4,7

-0,1

2006

Suma opadów w mm

16,6

26,2

6,6

49,4

48,9

Styczeń

Średnia temperatura w oC

6,8

7,0

0,4

4,7

-1,8

2007

Suma opadów w mm

35,3

49,9

37,7

118,9

37,2

Luty

Średnia temperatura w oC

1,6

1,7

0,2

1,2

-0,6

2007

Suma opadów w mm

21,4

24,9

25,5

71,8

31,4

Marzec

Średnia temperatura w oC

6,1

6,5

6,9

6,5

2,7

2007

Suma opadów w mm

25,2

18,3

28,4

71,9

38,0

Kwiecień

Średnia temperatura w oC

7,9

11,5

12,2

10,5

7,7

2007

Suma opadów w mm

4,3

0,5

0,0

4,8

37,5

Maj

Średnia temperatura w oC

11,0

13,2

19,4

14,5

13,1

2007

Suma opadów w mm

46,6

69,7

33,5

149,8

54,9

Czerwiec

Średnia temperatura w oC

19,2

20,9

17,4

19,2

16,3

2007

Suma opadów w mm

2,1

3,9

49,6

55,6

63,6

Lipiec

Średnia temperatura w oC

16,6

21,6

17,6

18,6

18,0

2007

Suma opadów w mm

40,6

0,9

54,7

96,2

76,8

Większość porażających łan zbóż patogenów wymaga do swojego rozwoju częstych opadów oraz wysokiej wilgotność powietrza i gleby. Systematyczna lustracja plantacji oraz dobra znajomość biologii patogenów w wielu przypadkach umożliwia znaczne ograniczenie ilość wykonywanych zabiegów. Najczęściej jednym zabiegiem można ograniczyć porażenie kilkoma chorobami występującymi na plantacji. Jednak prawidłowe i skuteczne zwalczanie chorób wywoływanych przez grzyby wymaga doboru właściwego fungicydu zarówno pod względem zwalczanych chorób, panujących warunków pogodowych, jak i użycia go w odpowiedniej dawce i terminie.

            Od 2002 roku w Zakładzie Doświadczalno Dydaktycznym Gorzyń fila Brody Akademii Rolniczej w Poznaniu były prowadzone badania z zakresu nalistnej ochrony fungicydowej z zastosowaniem preparatu Topsin M 500 SC. Rok 2007 był, zatem 5 rokiem badań skuteczności tego fungicydu w ograniczaniu prażenia łanu zbóż jarych i ozimych. Od 2005 roku do doświadczeń prowadzonych w ZDD Gorzyń fila Brody z zakresu nalistnej ochrony fungicydowej łanu pszenicy dodano element nawożenia dolistnego manganem w postaci nawozu Mantrac 500. W 2007 roku konturowano te badania dodając element nawożenia dolistnego manganem w ochronie łanu jęczmienia jarego.

            W przeprowadzonych doświadczeniach wykonano w przypadku pszenicy ozimej dwa zabiegi nalistne pierwszy 24.04.2007 r. w fazie pierwszego kolanka (BBCH 31) i drugi 22.05.2007 w końcowej fazie rozwoju kłosa (BBCH 45). W odniesieniu do jęczmienia jarego wykonano jeden nalistny zabieg fungicydowy 1.06.2007 r. kiedy jęczmień jary osiągnął fazę BBCH 43 początek rozwoju kłosa w pochwie liściowej.

                W czasie, kiedy wykonuje się zabieg fungicydem nalistnym w fazie pierwszego kolanka myśli się głównie o zwalczaniu sprawców chorób podstawy źdźbła takich jak łamliwość źdźbła i fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, w tym czasie jednak na plantacjach mogą być już porażone liście przez różne grzyby chorobotwórcze. Na plantacji pszenicy ozimej w ZDD Brody chorobami obecnymi na liściach obok mączniaka prawdziwego zbóż i traw były septorioza paskowana liści pszenicy oraz brunatna plamistość liści. Porażenie badanych liści przez sprawców tych chorób na roślinach niechronionych (kontrola) było wysokie i wynosiło przy ocenie dwa tygodnie po wykonaniu zabiegu15 % powierzchni liści a w przypadku septoriozy paskowanej 20,6% (tab. 2). Każdy z zastosowanych w doświadczeniu fungicydów skutecznie ograniczył rozwój obserwowanych w doświadczeniu patogenów. Widoczna jest wyższa skuteczność zastosowanej mieszaniny Topsin M 500 SC z nawozem dolistnym Mantrac 500. Druga lustracja plantacji pięć tygodniu po zabiegu opryskiwania również wykazała, że każda z kombinacji doświadczalnych dobrze ograniczała sprawców septoriozy, mączniaka oraz brunatnej plamistości liści.

                Tabela 2

Średni procent porażenia powierzchni liści oraz skuteczność działania preparatów

w ochronie pszenicy ozimej przed mączniakiem prawdziwym, septorioza paskowaną liści pszenicy oraz brunatną plamistością liści               

Lp.

Kombinacje doświadczalne

Dawka l/ha

Mączniak prawdziwy

Septorioza paskowana liści pszenicy

Brunatna plamistość liści

Obserwacja I – 2 tyg. po zabiegu opryskiwania T1

Data obserwacji:08.05.2006

BBCH 37

Obserwacja I – 2 tyg. po zabiegu opryskiwania T1

Data obserwacji:08.05.2006

BBCH 37

 

Obserwacja I – 2 tyg. po zabiegu opryskiwania T1

Data obserwacji:08.05.2006

BBCH 37

 

%

porażenia powierzchni

liścia(L3)

%

skuteczności*

%

porażenia powierzchni

liścia(L3)

%

skuteczności*

%

porażenia powierzchni

liścia(L3)

%

skuteczności*

1

KONTROLA

---

15,0

-

20,6

-

15,6

-

2

Topsin M 500 SC

1,4

2,2

85,4

3,1

84,8

3,1

80,0

3

Topsin M 500 SC + Mantarc 500

1,4 + 1,0

0,6

96,3

0,6

97,0

1,9

88,0

4

Fungicyd standardowy

1,0

3,3

80,0

4,1

80,3

3,6

77,2

NIR 0,05

1,82

2,58

1,73

                * skuteczność obliczona za pomocą wzoru Abbott'a

            Przy doborze fungicydów w uprawie jęczmienia jarego należy kierować się ich skutecznością oraz kosztem zabiegu. Każdy kierunek uprawy jęczmienia ma specyficzne wymagania jakościowe. Do chorób najczęściej atakujących uprawy jęczmienia jarego należą: mączniak prawdziwy, plamistość siatkowa, rdza jęczmienia i rynchosporioza. W uprawie jęczmienia jarego w celu zwalczenia chorób zwykle wystarczy przeprowadzić jeden zabieg opryskiwania fungicydami. Zastosowane w doświadczeniu kombinacje fungicydowe wpłynęły istotnie na ograniczenie porażenia łanu. W zwalczaniu sprawców mączniaka prawdziwego, plamistości siatkowej i rdzy jęczmienia najwyższą skuteczność obserwowano w odniesieniu do kombinacji Topsin M 500 SC z nawozem dolistnym Mantrac 500 (tab.3).
 

                Tabela 3

Średni procent porażenia powierzchni liści oraz skuteczność działania preparatów

w ochronie jęczmienia jarego przed mączniakiem prawdziwym, plamistością siatkową oraz rdza jęczmienia

Lp

Kombinacje doświadczalne

Dawka

 l/ha

Mączniak prawdziwy

Plamistość siatkowa

Rdza jęczmienia

Obserwacja I – 2 tyg. po zabiegu opryskiwania

Data obserwacji: 15.06.2007

BBCH 65

Obserwacja I – 2 tyg. po zabiegu opryskiwania

Data obserwacji: 15.06.2007

BBCH 65

Obserwacja I – 2 tyg. po zabiegu opryskiwania

Data obserwacji: 15.06.2007

BBCH 65

%

porażenia powierzchni

liścia(L2)

%

skuteczności*

%

porażenia powierzchni

liścia(L2)

%

skuteczności*

%

porażenia powierzchni

liścia(L2)

%

skuteczności*

1

KONTROLA

---

16,3

-

16,9

-

23,8

-

2

Topsin M 500 SC

1,4

2,1

87,0

3,0

82,2

4,3

82,1

3

Topsin M 500 SC + Mantrac 500

1,4 + 1,0

1,3

92,3

1,8

89,6

2,5

89,5

4

Fungicyd standardowy

1,0

2,2

86,6

2,5

85,2

4,3

82,1

NIR 0,05

2,57

2,32

2,22

* skuteczność obliczona za pomocą wzoru Abbott'a 

 

Każda z prezentowanych kombinacji ochrony łanu jęczmienia jarego przed chorobami grzybowymi wpłynęła na znaczną poprawę dorodności ziarna a tym samym wzrost poziomu plonowania (tab.4).

                                                                                                                                                                            Tabela 4

Plon ziarna jęczmienia jarego

Lp.

Obiekty doświadczalne

Dawka

l/ha

Plon ziarna*

dt/ha

Wzrost w stosunku do kontroli

 

dt/ha

%

1

KONTROLA

---

39,6

-

100

2

Topsin M 500 SC

1,4

40,4

0,8

102,0

3

Topsin M 500 SC + Mantrac 500

1,4 +

1,0

41,2

1,6

104,0

4

Fungicyd standardowy

1,0

40,3

0,7

101,8

NIR 0,05

0,53

                               * plon ziarna przeliczony na 15 % wilgotności w stosunku do wszystkich obiektów

 

Podejmując walkę z chorobami zbóż można wybrać dwie drogi. Pierwsza opiera się na stosowaniu drogich środków, które najczęściej są preparatami długo działającymi o dość szerokim spektrum działania. Druga droga natomiast przewiduje wykorzystanie tańszych fungicydów, których spektrum działania w wielu wypadkach wcale nie jest mniejsze niż tych drogich wymaga jednak od rolnika większej wiedzy fachowej zwłaszcza z zakresu objawów i cyklu rozwojowego chorób. Zwłaszcza rolnicy gospodarujący na słabszych gruntach, na których uzyskanie wysokich zwyżek plonu jest dużo trudniejsze muszą bardziej racjonalnie podejmować decyzję o zakupie środków produkcji. Topsin M 500 SC zalicza się właśnie do grupy fungicydów tańszych o szerokim zakresie zwalczania chorób. Przy umiejętnym jednak stosowaniu tego fungicydu, samego lub w mieszance z przedłużającym jego działanie nawozem nalistnym Mantrac 500 można zminimalizować koszt ochrony zbóż i efektywnie ograniczyć rozwój większości patogenów porażających łan w całym okresie wegetacji. Zwyżka plonu przy stosowaniu tańszych rozwiązań ochronnych nie zawsze będzie znaczna jednak rozwiązania takie są obciążone mniejszym ryzykiem ekonomicznym, ponieważ ponosimy mniejsze nakłady, które skutecznie rekompensują nam nieco niższy wzrost plonu.Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (0)

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.237.16.210
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

KONTAKT24

Widziałeś, słyszałeś coś ważnego? Byłeś świadkiem niecodziennego wydarzenia? Napisz do nas! Opublikujemy, zainterweniujemy, pokażemy całemu światu. Jesteśmy dla Was 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu.

DODAJ PLIKI

Kliknij lub przeciągnij pliki z dysku i upuść. Max. rozmiar pliku 4 MB.

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.