- Chemiczna ochrona roślin bobowatych w naszym kraju jest bardzo ograniczona, a są przecież cennym źródłem białka. Największy udział w strukturze zasiewów zajmuje w Polsce łubin, a dysponuje najmniejszym asortymentem środków chwastobójczych. Aktualnie nie ma rejestracji herbicydów nalistnych w łubinach, chcemy to zmienić. Jako szef komisji ds. rejestracji śor szukam poparcia rejestracji na 120 dni herbicydów nalistnych w tym gatunku. Udało się szybko znaleźć sprzymierzeńców, bo o to wnioskował będzie Juliusz Młodecki, prezes Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych – mówi portalowi farmer.pl prof. Marek Mrówczyński, przewodniczący Komisji ds. rejestracji środków ochrony roślin przy resorcie rolnictwa, kierownik Zakładu Entomologii IOR-PIB Poznań.

Jeśli takie rejestracje uda się uzyskać, poinformujemy Państwa o tym.

- Największym problemem w tej uprawie jest zwalczanie chwastów dwuliściennych. Podstawą ochrony tych upraw są zabiegi stosowane bezpośrednio po siewie. Od roku 2018 zwalczanie chwastów dwuliściennych będzie oparte o dwie substancje czynne: prosulfokarb i pendimetalina. Środków chwastobójczych zawierających substancję czynną linuron zalecane do odchwaszczania łubinu nie będzie można zakupić od 2017 roku, a zapasy będzie można zużyć do czerwca 2018 roku – wtóruje dr hab. Roman Krawczyk z IOR PIB.

Zauważa on pilną potrzebę rozszerzenia wiedzy w zakresie zwalczania chwastów dwuliściennych po wschodach i finansowanie tych badań umożliwiających rozszerzenie badań w zakresie nowych substancji czynnych i terminów ich stosowania w łubinie.

Na podstawie dotychczas prowadzonych badań w IOR-PIB uzasadnione jest rozszerzenie możliwości zwalczania chwastów dwuliściennych bezpośrednio po siewie łubinu wąskolistnego i łubinu żółtego herbicydami zawierającymi s.cz.:
- pendimetalina + dimetenamid-P
- metobromuron
- metamitron.

Nierozwiązanym problemem jest zwalczanie chwastów dwuliściennych po wschodach łubinu. Na podstawie kilkuletnich doświadczeń polowych i szklarniowych prowadzonych w Zakładzie Herbologii i Techniki Ochrony Roślin IOR-PIB, przydatne do uzupełniającej ochrony przed zachwaszczeniem gatunkami chwastów dwuliściennych w łubinie wąskolistnym i łubinie żółtym były produkty handlowe zawierające s.cz.:
- metamitron
- diflufenikan.

- Podsumowując podstawowa ochrona przed zachwaszczeniem gatunkami chwastów dwuliściennych powinny być zabiegi herbicydowe stosowane bezpośrednio po siewie, a herbicydy stosowane po wschodach łubinu, jako zabiegi uzupełniające w celu zabezpieczenia plantacji przed wtórnym zachwaszczeniem – uważa dr hab. Roman Krawczyk.