Jego wystąpienie miało tytuł: Polski producent na globalnym i europejskim rynku środków ochrony roślin – Ciech Sarzyna, producent marki Chwastox; wykorzystanie w ochronie zbóż w Polsce i na świecie.

Skwira na wstępie zaznaczył, że od 9 czerwca 2014 r. większościowym akcjonariuszem Ciech jest KI Chemistry (grupa kapitałowa Kulczyk Investments). 

Grupa Ciech działa w kilku segmentach: sodowym, krzemianów i szkła, transportowym i organicznym. Posiada 8 zakładów produkcyjnych zlokalizowanych w Polsce, Niemczech i Rumunii.

Jak dodał co ważne z punktu widzenia działalności rolniczej, w 2018 r. firma zakupiła spółkę Proplan, która operuje głównie na rynku hiszpańskim, francuskim, włoskim, w Australii oraz północnej Afryce i Ameryce Łacińskiej. Proplan to hiszpański dostawca generycznych środków ochrony roślin.

- Dzięki tej transakcji Ciech uzyskał dostęp do dodatkowych 120 rejestracji oraz 12 substancji czynnych – mówił Jacek Skwira. Dzięki temu Ciech Agro obecne jest na 45 rynkach światowych.

Firma jest bardzo dumna ze swojej marki Chwastox – herbicydów zbożowych.

- Marka Chwastox towarzyszy nam od 55 lat. Oczywiście nie są to te same produkty, bo nauka idzie naprzód, a środki ochrony roślin są rynkiem ściśle regulowanym. Zatem rozwój jest cechą tego rynku. Obecnie mamy siedem produktów, które noszą nazwę Chwastox - mówił Jacek Skwira. 

W ostatnim czasie rozszerzyła ona zakres rejestracji produktów z rodziny: Chwastox Nowy Trio 390 SL (rozszerzenie o rumian polny, niezapominajkę polną, dymnicę pospolitą, iglicę pospolitą i szarłat szorstki), Chwastox Extra 300 SL (rozszerzenie o: gorczycę polną, kurzyślad polny, wilczomlecz obrotny), Chwastox Turbo 340 SL (rozszerzenie o m.in. jasnotę purpurową, rdest polny).

Rozszerzenie rejestracji nastąpiło nie tylko w oparciu o nowe chwasty, ale też i nowe uprawy, gatunki zbóż. Takim sposobem można je stosować we wszystkich ważnych gospodarczo gatunkach zbóż. Chwastox Nowy Trio 390 SL można stosować również dodatkowo w uprawie jęczmienia ozimego i pszenżyta jarego, a Chwastox Turbo 340 SL również dodatkowo w jęczmieniu ozimym, pszenicy jarej i pszenżycie jarym.

- Stosowanie herbicydów z rodziny Chwastox w zbożach jest ważnym elementem strategii przeciwdziałania odporności. Herbicydy te są bardzo dobrą alternatywą dla częstego stosowania sulfonylomoczników – zarówno samodzielnie, jak i bardzo często wchodzących w skład gotowych mieszanin form użytkowych – mówił Jacek Skwira.

Na podstawie badań firmy Kleffmann przedstawił on udział marki Chwastox w polskim rynku (patrz slajd).

Źródło: Ciech Sarzyna
Źródło: Ciech Sarzyna

- W ostatnich latach powierzchnia uprawy zbóż nie ulega znacznym zmianom (+/- 1 do 2 proc.), natomiast duża jest rotacja upraw ozimych i jarych związana głównie z możliwością dokonania zasiewów jesienią (+/- 10 proc.). Wyraźny jest jednak trend zwiększania wykonywania zabiegów jesienią, głównie dzięki możliwości tańszego zwalczania chwastów jedno i dwuliściennych. Ciech systematycznie zwiększa swój udział rynkowy zarówno w ujęciu całościowym (wszystkie herbicydy) jak i w segmencie Chwastox, czyli chwasty dwuliścienne zwalczane wiosną – podkreślał przedstawiciel firmy podczas konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie.