Czy tego chcemy, czy też nie - europejscy rolnicy sukcesywnie pozbawiani są kolejnych substancji czynnych środków ochrony roślin i możliwości chemicznej walki z agrofagami będę jeszcze mocniej w najbliższych latach. Jednocześnie obserwujemy duży zwrot ku alternatywnym metodom ochrony roślin, przede wszystkim biologicznym, hodowlanym i mechanicznym.

W producentach rolnych budzi to uzasadnione obawy - metody te są wciąż mało rozpowszechnione, słabo poznane w warunkach polowych, uchodzą za kosztowne i dostępne tylko dla dużych, rozwiniętych przedsiębiorstw. Czy rzeczywiście rolnika już wkrótce zastąpi robot, a insektycyd - pożyteczna entomofauna? I czy ta zmiana może odbyć się bez uszczerbku na poziomie produkcji rolniczej?

Na te pytania odpowie w swoim wykładzie "Czy jesteśmy gotowi porzucić pestycydy? Co zamiast nich?" dr hab. Łukasz Sobiech z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu podczas konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie, która odbędzie się 27 października w Jachrance.

Powrót do przyszłości

Takim oksymoronem można wyrazić to, co czeka producentów rolnych w zakresie ochrony chemicznej roślin. W swoim wykładzie ekspert zaprezentuje alternatywne metody ochrony roślin, które już wkrótce mają szansę stać się powszechne. Coraz prężniej rozwijają się nowoczesne metody zwalczania agrofagów, wśród których można wymienić wykorzystywane już w praktyce na polach produkcyjnych roboty służące m.in. do odchwaszczania upraw. Jednocześnie jednak będziemy czerpać z dawnych rozwiązań, takich jak wykorzystywanie związków miedzi czy siarki do zwalczania patogenów roślin, choć w nowych, udoskonalonych i bezpieczniejszych formach. Ogromną przyszłość upatruje się również w metodach biologicznych.

- Najwięcej badań nad biologicznymi metodami ochrony prowadzono w latach 20. XX wieku. Obecnie uzupełniamy je o nową wiedzę i nowe możliwości zastosowań - opowiada dr hab. Łukasz Sobiech.

Czy biologia zastąpi chemię?

Byłby to scenariusz niewątpliwie przyjazny i bezpieczny dla środowiska, zwierząt i ludzi, czy jednak w pełni skuteczny?

- W ochronie roślin przed sprawcami chorób mamy największe możliwości zastąpienia metod chemicznych biologicznymi. Metody biologiczne w pewnym stopniu zastąpią także insektycydy, lecz w zakresie zwalczania chwastów nie mamy alternatyw biologicznych i musimy poszukiwać innych rozwiązań m.in. w metodach mechanicznych - mówi ekspert.

Podczas swojego wystąpienia na zeszłorocznej konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie dr hab. Łukasz Sobiech stwierdził: " skończyły się czasy wysokiej skuteczności pestycydów ". W tej edycji Narodowych Wyzwań w Rolnictwie ekspert przedstawi najbardziej obiecujące alternatywy dla pestycydów. Wyjaśni również, w jaki sposób wesprzeć lub zastąpić metody chemiczne metodami alternatywnymi, by mimo ograniczeń utrzymać ochronę roślin na możliwie wysokim poziomie.

Dr hab. Łukasz Sobiech wygłosi wykład
Dr hab. Łukasz Sobiech wygłosi wykład

Czy jest miejsce na nowe pestycydy?

Na 20 wycofanych substancji czynnych chemicznych ś.o.r. pojawia się 1 nowa. W jakim segmencie możemy zatem liczyć na nowości? Bedą one dotyczyły przede wszystkim rozwiązań do ochrony fungicydowej. Możemy także liczyć na drobne urozmaicenie tam, gdzie sytuacja jest niemal dramatyczna - w segmencie insektycydów. Jak podkreśla dr Sobiech, wśród herbicydów pojawią się nowości, przede wszystkim do odchwaszczania doglebowego, ale na pewno w najbliższym czasie nie doczekamy się nowych mechanizmów działania. Ekspert dodaje jednocześnie, że między substancjami czynnymi wycofanymi a tymi, które pojawią się w zamian, będzie spora przepaść cenowa.

Rozwiązań na nowe trudności w uprawie roślin będziemy poszukiwać w sesji Agrotechnika na konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie 27 października w Jachrance. Pełna agenda wydarzenia dostępna jest TUTAJ. Na konferencję ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ DZIŚ.