Wiodący cel integrowanej ochrony roślin jest jeden - wytworzenie produktów roślinnych wysokiej jakości w warunkach jak najmniejszej ingerencji w środowisko, czyli przy minimalnym wykorzystaniu pestycydów. Głównym orężem w walce z agrofagami powinny być metody niechemimiczne. Jeśli zachodzi konieczność sięgnięcia po chemiczne środki ochrony roślin, to należy z nich korzystać w najmniejszych z możliwych ilościach.

Do sezonu wegetacyjnego jeszcze daleko, ale już dziś warto podjąć przygotowania do sprostania nowym wymaganiom.  Oto kilka rad:
1. Bierz czynny udziału w organizowanych przez firmy i instytucje konferencjach i szkoleniach na których poruszane są tematy integrowanej ochrony roślin - zwłaszcza teraz kiedy nie ma spiętrzonych prac w gospodarstwie. Organizowane spotkania, to skarbnica aktualnej wiedzy w tym zakresie.
2. Pogłębiaj wiedzę o agrofagach. W szczególności w zakresie ich biologii, występowania i szkodliwości. Ma to duże znaczenie w określaniu optymalnych terminów stosowania zabiegów chemicznych. Pozwola to na właściwe monitorowanie zdrowotności plantacji. Wykorzystuj do tego wszelakie branżowe czasopisma, podręczniki, korzystaj z wiedzy doradców, zaglądaj na portale internetowe. Dobrym rozwiązaniem jest zaopatrzenie się w opracowane przez naukowców metodyki integrowanej ochrony roślin poszczególnych upraw.
3. Zaopatrz się w odpowiednie narzędzia i pomoce. Przydatne będą lupy, szkła powiększające do obserwacji pierwszych objawów chorób i szkodników. Zapoznaj się z dostępnymi systemami wspomagania decyzji w ochronie roślin – systemy te, bazujące na znajomości biologii organizmów szkodliwych, wskazują optymalny termin wykonania chemicznych zabiegów.
4. Przygotuj odpowiedni notatnik profesjonalnego użytkownika środków ochrony roślin, w którym będziesz zapisywał wszystkie niezbędna dane o stosowanych zabiegach.
5. Zapoznaj się z progami ekonomicznej szkodliwości agrofagów – progi te określają, kiedy stosowanie chemicznej ochrony roślin staje się ekonomicznie opłacalne, tzn. przy jakiej liczebności organizmu szkodliwego dla roślin straty, jakie może on spowodować, przewyższają koszty jego chemicznego zwalczania. Aktualnie dla większości agrofagów progi te są już opracowane.
6. Sprawdź ważność szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym. Takie zaświadczenie ważne jest przez okres 5 lat oraz ważność zaświadczenia potwierdzająca sprawność techniczną opryskiwacza które jest ważne 3 lata od daty wykonania badania.
7. Przygotuj odpowiednie miejsce do przechowywania środków ochrony roślin. Ważne by w tym samym pomieszczeniu nie znajdowały się żadne produkty pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego. Najlepiej na przechowywanie niewielkiej ilości środków sprawdzają się metalowe szafki, zamykane na kłódkę, a tym samym niedostępne dla osób nieupoważnionych.