"Gdyby ludzie rozmawiali tylko o tym, co rozumieją, zapadłaby nad światem wielka cisza" – tym cytatem Albert Einsteina rozpoczęła się debata ekspercka. Zaporszeni do dyskusji naukowcy rozmawiali o roli nauki i jak jest to ważne by hermetyczny, trudny język naukowy przekładać także na ten prostszy bardziej zrozumiały dla przeciętnego Kowalskiego. Debatujący naukowcy wspólnie doszli w debacie do wniosku, że tylko wtedty nauka staje się użyteczna i wiarygodna.

- Często kieruje nami strach przed tym co nowe, nieznane. Wydaje się nam, że to jakiś podstęp. Zastanawiamy czy to rzeczywiście działa. Rolą naukowca jest pokazywanie prostym zrozumiałym językiem, że nie trzeba się bać tego co jest nowe – mówiła podczas debaty dr Marta Grech-Baran z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN laureatka tegorocznej nagrody AgroBioTop, ufundowanej przez firmę Bayer. O tym suskcesie pisaliśmy tutaj:

>>>Pełna odporność ziemniaka na wirusa Y

- Jeżeli ludzie mają się nie bać nauki, trzeba o niej mówi w jak najprostszym języku. To nie tylko jest rola naukowców, ale za tym stoi szersze grono - kontynuował wątek prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka z Wydziału Chemicznego Katedry Biotechnologii Medycznej na Politechnice Warszawskiej. Jego zdaniem należałoby zmienić podejście do nauki także w szkołach i na uczelniach, by tworzone programy edukacyjne nie opierały się wyłącznie na wiedzy encyklopedycznej.

- My jako lekarze staramy się edukować swoich pacjentów. To bardzo ważne, bo jeżeli pacjent fizycznie nie odczuwa bólu, a nie zrozumie swojego schorzenia i konsekwnecji następstw jakie grożą w przypadku zaprzestania leczenia, bardzo trudno wyegzekwować u niego konieczności regularnego brania leków np. na nadciśnienie. Nie każdy naukowiec będzie dobrym lekarzem, ale każdy lekarz powinien być praktykiem w nauce – wtórował przedmówcom prof. Miłosz Jaguszewski, z Katedry i Kilniki Kardiologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, laureat Nagrody Prezesów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, którą również ufundowała firma Bayer.

- Przed nami wiele wyzwań takich jak rosnąca populacja, starzejące się społeczeństwo, czy wyzwania klimatyczne i środowiskowe. Do 2050 korzystając z tych samych zasobów ziemi, wyzywić będziemy musieli populację nawet większą o 50 proc mówił- Markus Baltzer, prezes firmy Bayer w Europie Środkowej i Wschodniej. Nauka musi być użyteczna i jej wyniki muszą iść w parze z komercajlizacją i biznesem.

Nie powinniśmy zatrzymywać postępu w nauce, bo wyzwań jest zbyt wiele, z którymi wkrótce musimy się zmierzyć – podsumowano wspólnie na koniec debaty.