Opublikowany 28 lutego br. raport EFSA wynika z częściowego zakazu stosowania neonikotynoidów wprowadzonym w UE w 2013 roku. Na mocy rozporządzenia wprowadzającego zakaz, Urząd zobowiązany był do przygotowania przeglądów badań naukowych na temat szkodliwości tych pestycydów.

Jak oświadcza EFSA, najnowszy raport jest przeglądem ponad 700 publikacji naukowych na ten temat. W konkluzji EFSA  orzeka, że stosowanie imidaklopridu, klotianidyny i tiametoksamu wiąże się z dużym ryzykiem dla populacji pszczół, a ograniczenia w stosowaniu tych pestycydów, wprowadzone przez Unię Europejską w 2013 roku, są niewystarczające. 

Kraje członkowskie będą głosować w tej sprawie 22 marca br. Głosowanie miało odbyć się już w zeszłym roku, ale zostało przełożone ze względu na brak porozumienia w tej sprawie i wielokrotnego podważania wytycznych na podstawie, których oceniano by szkodliwość neonikotynoidów dla pszczół. 

Tymczasem swoją decyzję EFSA oparła na dotychczas  niezatwierdzonym przez państwa członkowskie dokumencie rejestracyjnym (The Bee Guidance Risk Document), który przez lata wielokrotnie był podważany przez naukowców i firmy z branży ochrony roślin. Pomimo  w 2018 r. EFSA ponownie postanowiła go użyć dla oceny neonikotynoidów. 

>>> Czytaj więcej: Ważą się losy neonikotynoidów

- Nie zgadzamy się z konkluzjami EFSA, ponieważ oparte są na wytycznych ws. oceny ryzyka dla pszczół, które nie zostały zatwierdzone przez państwa członkowskie, ze względu na wymagania niemożliwe do spełnienia. Pomimo tego Komisja Europejska zdecydowała o zastosowaniu przez EFSA tych niezatwierdzonych wytycznych wyjątkowo do trzech neonikotynoidów. Konkluzje EFSA są również sprzeczne z wynikami innych ocen regulacyjnych przeprowadzonych m.in  w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Wykazały one, że rolnicy mogą w sposób bezpieczny dla pszczół stosować środki oparte na neonikotynoidach - powiedział dla farmer.pl Adam Kopyść, dyrektor ds. relacji zewnętrznych firmy Bayer Crop Science.