PARTNERZY PORTALU
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl

Nie czekać z zabiegiem T-1

Nie czekać z zabiegiem T-1
Łagodny przebieg jesieni i do tej pory zimy jest niekorzystny dla zbóż, gdyż brak przerwy w wegetacji roślin ułatwia rozwój wielu grzybów powodujących choroby

Ten zabieg ochronny często jest wykonywany z opóźnieniem, gdyż nie widać zmian chorobowych (grzyby działają w ukryciu) lub występują one w niewielkim nasileniu. To działanie na własną niekorzyść, bo właśnie ten zabieg tworzy fundament rozwoju zbóż. Utrzymuje w zdrowiu korzenie, podstawy źdźbeł, pochwy liściowe i liście.Łagodny przebieg jesieni i do tej pory zimy jest niekorzystny dla zbóż, gdyż brak przerwy w wegetacji roślin ułatwia rozwój wielu grzybów powodujących choroby. W zbożach ozimych stale utrzymuje się zwiększone ryzyko masowego ich wystąpienia. Ciągły wzrost roślin spowodował, że ochronne działanie nawet tych najlepszych, wieloskładnikowych zapraw (2-3 substancje czynne) już się kończy i zboża atakowane są lub wkrótce będą przez choroby występujące na korzeniach, pochwach liściowych i liściach. Już jesienią, zwłaszcza na plantacjach sianych wcześniej i w optymalnym terminie dla danego rejonu uprawy, stwierdzano na wielu polach zbóż występowanie chorób na liściach. Dotyczyło to w szczególności plantacji pszenicy i jęczmienia. Aktualnie problem z chorobami będzie pojawiał się na polach z żytem i pszenżytem. W obecnym sezonie, gdy opisywana sytuacja nie ulegnie zmianie, zabieg T-1 wykonany zostać powinien, gdy tylko intensywniej ruszy wegetacja. Będzie on miał decydujące znaczenie w walce o zdrowie zbóż i wysoki plon.

GIGANTYCZNE ZAGROŻENIE CHOROBAMI

Jak wspomniano, choroby już są obecne na plantacjach. Dotyczy to w szczególności mączniaka prawdziwego na pszenicy i jęcz mieniu oraz rdzy na tych gatunkach i rynchosporiozy na pszenżycie i życie. Prawdopodobnie, chociaż to niekiedy sprawia duże trudności diagnostyczne we wszystkich gatunkach, obecne są grzyby rodzaju Fusarium powodujące fuzariozę liści. Istnieje też duże niebezpieczeństwo występowania na życie, jęczmieniu i pszenżycie pleśni śniegowej. Już dawno stwierdzono, że aby sprawca tej choroby występował w zbożach, niekoniecznie muszą zasiewy zbóż znajdować się przez pewien czas pod okrywą śniegu. Zresztą w związku z tym, że zima trwa dopiero kilka tygodni, nie jest wykluczone, że i okrywa śnieżna pojawi się jeszcze na oziminach.

Panujące warunki temperaturowe jesienią i na początku zimy (2-6oC), wysoka wilgotność powietrza, stałe zwilżenie roślin na skutek występującej rosy, mgieł, mniejszych lub większych opadów deszczu sprzyjają rozwojowi sprawców łamliwości źdźbła (Oculimacula spp.) i fuzaryjnej zgorzeli podstawy źdźbła i korzeni (Fusarium spp.). Niewskazane jest w takiej sytuacji, aby zaniechać wykonania zabiegu opryskiwania w terminie, który określany jest jako T-1. Zabieg ten najczęściej planuje się wykonać, gdy zboża znajdują się w fazie końca krzewienia (BBCH 30) i jest także wykonywany, gdy zboża znajdują się w fazie 1.-2. kolanka (BBCH 31-32).Gdy warunki atmosferyczne ulegną zmianie, przyjdą ochłodzenia, ujemne temperatury, na polu zalegać będzie śnieg, to podane terminy stosowania są odpowiednie i nie ulegną zmianie. W przypadku ciągłej lub przerywanej tylko na krótko wegetacji konieczne jest rozważenie wcześniejszego wykonania tego zabiegu. W rachubę wchodzi moment, gdy będą one w fazie BBCH 28-29, czyli w końcowej fazie krzewienia zbóż. Ze względu na szybszy w porównaniu do innych gatunków zbóż rozwój chorób w jęczmieniu, w tym gatunku zabieg chemiczny wykonać warto jako pierwszy. Następnie opryskiwać pola z pszenicą, pszenżytem i żytem.

Podstawą do wykonania zabiegu jest takie występowanie chorób na liściach lub innych częściach zbóż (nibyźdźbło, pochwa liściowa), które wskazuje na to, że został osiągnięty orientacyjny próg szkodliwości ekonomicznej dla co najmniej jednej obserwowanej choroby. W tabeli 1 podano przykłady progów szkodliwości, jakie wyznaczono dla pszenicy, jęczmienia, żyta i przenżyta, które stosuje się, gdy wykonuje się zabieg w terminie T-1. W szczególności ze względu na większą łatwość w rozpoznaniu objawów sprawców chorób na liściach warto i trzeba z tych wyznaczonych progów korzystać. W odniesieniu do chorób występujących na podstawie źdźbła rozpoznanie ich sprawców jest trudne, a warunki do rozwoju i zarodnikowania są bardzo sprzyjające, dlatego te grzyby zwalcza się, korzystając z np. dostępnych programów wspomagania decyzji lub opierając się na znajomości biologii sprawców tych chorób i warunków ich rozwoju - tak też można podjąć decyzję o wykonaniu zabiegu, który w odniesieniu do tych chorób ma kapitalne znaczenie. Tylko w T-1 skutecznie można ograniczyć występowanie i późniejsze szkody powodowane przez łamliwość źdźbła i fuzaryjną zgorzel podstawy źdźbła i korzeni.

Zabieg T-1 ma na celu zwalczanie chorób podstawy źdźbła oraz występujących jednocześnie w tym czasie chorób liści. Wymaga to przeanalizowania, które grzyby trzeba zwalczać w pierwszej kolejności z powodu ich potencjalnej szkodliwości i (lub) intensywności występowania choroby. Zastosowany fungicyd ma w T-1 w pierwszym rzędzie zwalczać głównego sprawcę, ale jednocześnie w zakresie zwalczanych sprawców chorób znajdować powinny się grzyby występujące również w tym czasie. W związku z występowaniem zjawiska odporności grzybów na stosowane substancje czynne już przy planowaniu T-1 opłaca się tak planować zabiegi chemicznej ochrony przed występowaniem sprawców chorób, aby nie przyczyniać się do zaistnienia tego zjawiska w swoim gospodarstwie czy przedsiębiorstwie rolnym. W przypadku zwalczania łamliwości źdźbła ograniczyć trzeba stosowanie fungicydów z grupy chemicznej benzimidazoli. Przy zwalczaniu septoriozy paskowanej nie używać fungicydów zawierających tylko strobilurynę lub triazol, ale stosować fungicydy zawierające dwie lub więcej substancji czynnych. W strategii stosowania, jak jest to możliwe, stosować lub planować po T-1 użycie fungicydów o działaniu powierzchniowym. W tabeli 2 podano przykłady fungicydów, które można używać do walki z grzybami w terminie T-1. Umiejętne korzystanie z podanej oferty środków może pomóc we wzorowym prowadzeniu plantacji ozimin. Nie należy zapominać o tym, że zabieg w terminie T-1 jest pierwszym, ale nie jedynym zabiegiem, który np. w pszenicy czy jęczmieniu będzie wykonywany w czasie wegetacji. Dobra ochrona pszenżyta i żyta również przy pomocy zabiegu w terminie T-1 pozwala na uzyskanie wysokiego plonu ziarna tych gatunków zbóż ozimych.

TEMPERATURA ZADECYDUJE O TERMINIE OPRYSKU

Na skuteczność zabiegu fungicydami wpływa wiele czynników środowiskowych. Jednym z nich jest niewątpliwie temperatura w momencie aplikacji oraz krótko po niej. Każda substancja czynna charakteryzuje się 3 progami temperaturowymi informującymi o możliwości jej stosowania i wpływającymi na skuteczność zabiegu.

Wyróżniamy temperaturę minimalną, poniżej której nie zaleca się stosowania produktów zawierających daną substancję czynną, optymalną oraz maksymalną, powyżej której aplikacja środka ochrony roślin również jest niewskazana. Ograniczenia temperaturowe związane są zarówno z właściwościami substancji czynnej, warunkami środowiska panującymi w określonych temperaturach, jak i z fizjologią roślin i agrofagów. W praktyce rolniczej dla większości środków ochrony roślin przyjmuje się, że maksymalna temperatura, do której mogą być stosowane, to 25 st. C, co związane jest głównie z możliwością uszkodzenia traktowanych upraw oraz bardzo szybkim odparowaniem cieczy opryskowej.

W przypadku środków ochrony roślin ważny jest tzw. optymalny zakres temperatur, przedział, w którym substancje ak tywne wykazują najwyższą skuteczność względem szerokiego spektrum agrofagów. Dla większości środków grzybobójczych optymalna temperatura, w której powinno wykonywać się zabiegi, to 12-20 st. C. W takich warunkach uzyskuje się pełną skuteczność, stosując nawet najniższe z zalecanych dawek. W niższych temperaturach procesy fizjologiczne roślin przebiegają znacznie wolniej, z tego też względu stosując fungicydy w temperaturze ok. 5 st. C, należy liczyć się z tym, że skuteczność takich zabiegów będzie ograniczona.

Jeśli istnieje koniczność wykonania zabiegu, należy wybierać preparaty, które działają w niższych temperaturach (tabela 2), np. z grupy chemicznej morfoliny (s.cz. fenpropidyna, fenpropimorf), quinozoliny (s.cz. proquinazid), ditiokarbamianiany (s.cz. mankozeb), imidazole (s.cz. prochloraz) lub preparaty, które zawierają więcej niż jedną substancję czynną, w tym minimum jedną należącą do grupy wymienionej powyżej. Jeżeli temperatura powietrza nie przekracza 10-12 st. C, wówczas nie powinno stosować się fungicydów, których substancja czynna należy do grupy chemicznej triazoli (np. tebukonazol, metkonazol, cyprokonazol, protiokonazol itp.).

W celu ograniczenia negatywnego wpływu niskich temperatur na skuteczność fungicydu w mieszaninach formulacyjnych lub w rekomendacjach praktycznych zaleca się stosowanie substancji aktywnych o różnej temperaturze minimalnej.

Przykładowe temperatury minimalne - dla wybranych substancji czynnych, zostały zestawione w tabeli 2. Mają one charakter orientacyjny, ponieważ produkty, pomimo tego że zawierają taką samą substancję czynną, mogą różnić się skutecznością w dolnych granicach temperatur, np. ze względu na dobór substancji wspomagających działanie substancji czynnej, wpływających na szybkość pobrania czy przemieszczania się w roślinie.Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (29)

 • Saletra 2020-03-09 15:47:01
  @Kasa Ma sporo racji. Też robiłem różne próby na polu. Ta sama odmiana nie.pryskwna na grzyba i pryskana jak sprzedawca ułożył 3 zabiegi każdy po 150 zł z dolistnym to grubo powyżej 200 Zeta wyszło. W żniwa jakiejś różnicy wielkiej nie było. Pszenica po 700 zł a ja tyle wydałem na te super opryski a więcej tyle nie było. A gdzie jeszcze mój czas i czekanie na warunki do opryski i sprzet, paliwo. Oczywiście nie kwestionuje zabiegów na grzyba i wielu da się pokroić że dają skutek. Tyle że wiele stanowisk jest po zbożach i wiele odmian jest tak fatalnych że nawet rzadkie zboże a grzyb jest.
  • Kasa 2020-03-10 09:32:47
   Moje doświadczenie mówi ,że jedyne co ma realny i mierzalny wpływ na plon to ilość składników pokarmowych rozpuszczonych w wodzie bo tylko takie są przyswajalne a nie te rzucone na suchą jak sachara glebę. Opryski np. na grzyba głównie tworzą jeszcze bardziej zjadliwe szczepy, które w kolejnym roku mówią a pryskaj mnie ile chcesz albo wymuszają stosowanie nowych , jeszcze droższych preparatów i tak w kółko. Ja już z tym dałem sobie spokój, szkoda zdrowia i pieniędzy bo to się zwyczajnie nie opłaca.
 • Kasa 2020-03-09 08:27:34
  A kto zagwarantuje zwrot kosztów oprysku w tak skrajnie niesprzyjających warunkach pogodowych bo to nie opryski decydują o wysokości plonu tylko ilość i rozkład opadów oraz temperatur i przy tak zaburzonych relacjach cen zbytu zboża do cen środków do produkcji. Poza tym opryski niszczą również pożyteczne mikroorganizmy glebowe bo to jest jak antybiotyk im więcej stosujesz tym bardziej stajesz się od nich zależny a jak przyjdzie poważna choroba to nic nie pomoże bo zniszczenie sieją akurat te które zostały bo są odporne na wszystko.
  • vice 2020-03-09 11:23:06
   ale trzeba być tępym żeby kwestionować zabieg t1, flagowego też nie chroń - bo po co. Komentarz na poziomie starej baby albo co gorsza -antyszczepionkowców.
   • Kasa 2020-03-09 12:05:27
    Nie urodziłem się wczoraj więc mam swoje obserwacje i umiem liczyć, wg mnie zysk z tzw. pełnej agrotechniki jest bardzo dyskusyjny i widoczny tylko w optymalnych warunkach oraz przy naprawdę dużych areałach bo z 1 ha uprawy jest minimalny- dla tych kilku stówek zysku z ha mnie nie chce się szarpać oraz truć siebie i innych.
   • Taki 2020-03-09 13:28:28
    Tak,tylko młody gniewny leming ma prawo się wypowiadać. Pryskaj Pryskaj jak najwięcej według " najlepszych standardów"
 • Edwin 2020-03-09 07:22:38
  WIRTUOZ stare sprawdzone rozwiązanie po co kombinować 1 l/ha i po kłopocie
  • Kasa 2020-03-09 13:55:08
   tego cuda koszt to 200zł/1ha czyli jak nie zastosuje to tyle mnie zostaje w kieszeni a jak ty zastosujesz tyle więcej ma w kieszeni sprzedający chemie
   • Łukasz 2020-03-19 19:38:39
    140 brutto za litr kosztuje wirtuoz, a dawka na etykiecie od 0.75 do 1,25 l/ha
 • Niezapominajka 2020-03-08 18:10:45
  Gdzie Sens ? Gdzie Logika ?
 • Jakub 2020-03-08 17:18:42
  Mam pytanie czy np jak dzisaj opryskam i będzie 15 stopni a w kolejnych dniachi w kolejnych dniach będzie w dzień 8 czy 5 a w nocy około 0 to to wogóle zadziała czy nie ten oprysk na grzybaa t
ZOBACZ WSZYSTKIE KOMENTARZE

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.161.98.96
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

KONTAKT24

Widziałeś, słyszałeś coś ważnego? Byłeś świadkiem niecodziennego wydarzenia? Napisz do nas! Opublikujemy, zainterweniujemy, pokażemy całemu światu. Jesteśmy dla Was 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu.

DODAJ PLIKI

Kliknij lub przeciągnij pliki z dysku i upuść. Max. rozmiar pliku 4 MB.

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.