Jedną z substancji neonikotynoidowych, dla których zakaz nie jest wprowadzony to acetamipryd. W Polsce substancja ta jest stosowana od 1996 roku. Acetamipryd wykazuje działanie kontaktowe i żołądkowe na szkodniki ssące i gryzące. Neuroaktywne działanie acetamiprydu związane jest systemem nerwowym agrofagów. Działając jako antagonista acetylocholiny zastępuje ten neurohormon w odpowiednich receptorach, aktywując je w podobny do acetylocholiny sposób. Prowadzi to do wystąpienia u szkodnika drgawek i konwulsji, a w konsekwencji do jego śmierci.

Niejednorodność grupy jaką są insektycydy neonikotynowe, wynikająca z ich budowy chemicznej, a przejawia się różnym stopniem toksyczności substancji aktywnych dla organizmów niecelowych, w tym owadów pożytecznych i zapylających.

Jak wykazały badania prowadzone w wielu jednostkach naukowych na świecie, a w Polsce w IOR w Poznaniu, substancje aktywne z grupy cyjanoamidynowej są nieszkodliwe i bezpieczne dla pszczół, innych owadów zapylających i entomofauny pożytecznej. W grupie tej znajduje się m. in. acetamipryd, ale też tiaklopryd.

Budowa chemiczna acetamiprydu, wynikająca z jego przynależności do grupy cyjanoamidowych substancji czynnych insektycydów neonikotynowych powoduje, że jest on łatwo i szybko metabolizowany przez pszczoły.

Dzięki temu, że podstawową zaletą acetamiprydu jest jego bardzo niska toksyczność dla pszczoły miodnej i owadów zapylających środek może być stosowany także podczas kwitnienia roślin: rzepaku, drzew i krzewów owocowych - stanowiących pożytek dla owadów zapylających.

Na uwagę zasługuje także fakt, że acetamipryd bardzo szybko zanika w środowisku nie pozostawiając metabolitów, co potwierdza i zwiększa jego bezpieczeństwo w stosunku do owadów zapylających. Badania naukowe potwierdziły, że pszczoły całkowicie tolerują aplikowane dawki tej substancji aktywnej.

Preparatem, który oparty jest na acetamiprydzie jest między innymi Mospilan 20 SP. Mospilan 20 SP, po rozszerzeniu rejestracji 2014 jest na polskim rynku insektycydów produktem o najszerszym spektrum zwalczanych szkodników. Środek ma obecnie ponad 250 zastosowań Rozszerzenie zakresu stosowania Mospilanu 20 SP dotyczy dwóch elementów - rejestracji bazowej oraz upraw małoobszarowych.

Ponadto etykieta-instrukcja stosowania Mospilanu 20 SP traktuje o zaleceniach dotyczących ochrony pszczół i owadów zapylających na plantacjach. A o bezpieczeństwie aplikacji acetamiprydu świadczy także brak prewencji, mimo iż środek może być stosowany także w czasie kwitnienia roślin uprawnych. Oczywiście nie zwalnia to użytkownika od przestrzegania zasad dobrej praktyki rolniczej.

Źródło: Sumi Agro Poland.