Zboża jare atakowane są przez te same choroby i szkodniki, które występują w formach ozimych. Różnicą jest jedynie długość okresu, w którym zboża narażone są na ich szkodliwe działanie. Na oziminach mogą bytować dłużej - już od jesieni. W przypadku zbóż jarych ten czas jest krótszy - patogeny atakują na wiosnę, od momentu wysiewu ziarna. To, że mają mniej czasu na ekspansję, nie oznacza, że można je lekceważyć, zwłaszcza wdogodnych dla nich warunkach do rozwoju.

CHOROBY ZBÓŻ JARYCH

Mączniak prawdziwy, rdza brunatna, rdza żółta, rdza źdźbłowa, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści, rdza jęczmienia, rdza koronowa owsa, plamistość siatkowa jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia.

Rozpocząć należy od zaprawiania, które jest najtańszym zabiegiem ochrony w początkowym okresie wzrostu roślin. Rezygnacja z zabiegu grozi obniżką plonu nawet o 1/3. Prowadzi do wystąpienia groźnych chorób, jak śniecie czy głownie, przed którymi chronią tylko zaprawy. Ich wykorzystanie ograniczy też występowanie grzybów z rodzaju Fusarium powodujących zgorzel siewek. Dodatkowo zadziałają przeciwko chorobom liści do początku strzelania w źdźbło, np. mączniakowi, rdzom - te jako pierwsze uwidaczniają się w młodych zbożach.

JARE TEŻ TRZEBA CHRONIĆ

Pszenicę jarą obok wszędobylskiego mączniaka prawdziwego zbóż i traw, wcześnie atakuje septorioza paskowana liści, a następnie rdze - brunatna i żółta. W sprzyjających warunkach (lata o dużej ilości opadów w czerwcu i na początku lipca) pojawia się także fuzarioza i czerń kłosów.

W jęczmieniu oprócz mączniaka prawdziwego pojawiają się rdza jęczmienia, plamistość siatkowa liści, rynchosporioza. Oznacza to konieczność ochrony fungicydowej, którą stosuje się w odpowiedzi na aktualny stan plantacji zbóż jarych oraz panujące w sezonie warunki pogodowe.

W łanach o:

dobrej zdrowotności, gdy panuje sucha wiosna - jeden zabieg fungicydem w fazie od 2. kolanka do pełni strzelania w źdźbło (BBCH 32-35);

mokra wiosna - dwa zbiegi: I w fazie 1.-2. kolanka zbóż (BBCH 31-32) razem z regulatorem wzrostu, II zabieg w fazie liścia flagowego (pszenica) lub krótko przed kłoszeniem (jęczmień) w (BBCH 45-55);

niewielkiej presji chorób - jeden zabieg w fazie liścia flagowego (BBCH 45-49) na ochronę górnych liści i kłosa.

widocznej wczesnej presji chorób - zabieg najpóźniej do fazy 2. kolanka (BBCH 32), II zabieg - w zależności od stanu roślin i dalszego przebiegu pogody

W podjęciu decyzji o konieczności użycia fungicydu na plantacji zbóż jarych pomocne są progi szkodliwości patogenów i na ogół są różne w poszczególnych fazach rozwoju rośliny.

REGULACJA ŁANU

Wraz ze wzrostem zbóż jarych podjąć trzeba decyzję dotyczącą regulacji łanu. Do tego celu wykorzystuje się chlorek chloromekwatu (CCC) i trineksapak etylu, które należą do grupy inhibitorów giberelin. Zastosowane we wczesnej fazie wzrostu zbóż jarych poprawią ich krzewienie oraz zadziałają usztywniająco. Preparaty zawierające te substancje wpływają na intensywność procesu wydłużania źdźbła, prowadząc do jego skracania. Działają na źdźbło (międzywęźle), na które zostały zastosowane, oraz na dwa kolejne. W skracaniu zbóż jarych wykorzystuje się także preparaty oparte na etefonie, który działa w miejscu naniesienia. Hamuje wzrost źdźbła, wzmacnia jego tkanki i powoduje zdrewnienie, przyspieszając w ten sposób starzenie źdźbła. Większość preparatów zarejestrowanych do stosowania w zbożach ozimych ma także zezwolenie na stosowanie w zbożach jarych.

Na ogół właściwy termin wykonania zabiegu regulacji przypada w czasie, kiedy występuje deficyt wody, a nawet doskwiera susza. Z tego też względu bywa pomijany. Tymczasem należałoby rozważyć jego wykonanie nieco wcześniej niż w fazie pierwszego kolanka, zanim zboża zaczną odczuwać występujące w tym czasie braki wody. Ponadto zawsze stosowanie zabiegów opryskiwania stanowi stres dla roślin, przeprowadzenie ich w takich warunkach tylko go pogłębi. U zbóż jarych wegetacja przebiega szybko i tak naprawdę to kwestia przesunięcia zabiegu o kilkanaście dni wcześniej oraz wygospodarowania czasu na przeprowadzenie go. Zwrócić uwagę trzeba jednak na panujące temperatury, które nie mogą być nie tylko za wysokie, lecz także za niskie.

SUBSTANCJE I TERMINY SKRACANIA

Najwcześniej, bo od początku wzrostu zbóż (BBCH 12-14), można stosować preparaty oparte na chlorku chloromekwatu (CCC). Użyte we wczesnej fazie dają najlepsze efekty regulacji. Hamują wzrost pędu głównego i poprawiają krzewienie, ponieważ zastosowane w tym czasie wpływają na przyspieszenie rozwoju pędów bocznych. Preparaty CCC zastosowane w późniejszym terminie (BBCH 31-35) działają już typowo skracająco. Optymalna temperatura podczas zabiegu to 10 st. C. Jeśli obniży się po jego przeprowadzeniu, nie wpłynie to na skuteczność preparatów, ponieważ te działają w temperaturach 5-25 st. C.

Trineksapak etylu stosuje się od fazy końca krzewienia do całkowicie wykształconego liścia flagowego (BBCH 29-39). Chociaż zaczyna działać od ok. 5 st. C, to faktyczny proces skracania rozpoczyna wraz ze wzrostem temperatur, od 8 st. C.

Preparaty zawierające etefon stosuje się w fazie strzelania w źdźbło (BBCH 31-37). W jęczmieniu zabiegi można opóźnić do momentu grubienia pochwy liściowej liścia flagowego (BBCH 48). Po etefon sięgać można, gdy temperatura przekroczy 10 st. C. Stosowany, gdy temperatury dochodzą do 23 st. C, może wykazywać słabsze działanie. Dlatego wraz z postępującym ociepleniem w ciągu dnia, zabieg regulacji najlepiej przeprowadzić w późnych godzinach wieczornych.