Polecane dawniej mechaniczne metody walki z perzem, np. tzw. zmęczenie perzu, polegające na kilkakrotnym jego przyorywaniu, dziś są rzadko stosowane, m.in. ze względu na wysokie koszty zakupu oleju napędowego.

Zdarza się, że po żniwach dzierżawcy rezygnują z uprawy i oddają pole właścicielowi albo właściciel decyduje się odebrać pole od dzierżawcy. W takich sytuacjach prawidłowe gospodarowanie należy rozpocząć od zniszczenia perzu, bo jego zwalczanie podczas wegetacji roślin uprawnych będzie znacznie utrudnione i mniej skuteczne. Okres pożniwny jest także dobrą porą do zagospodarowania odłogów, jeśli nie zrobiono tego wcześniej.

Zwalczanie perzu oraz innych chwastów najlepiej jest wykonać od połowy sierpnia do późnej jesieni, gdy perz osiągnie wysokość 10–25 cm i wytworzy co najmniej trzy liście. Pole należy zostawić niepodorane po zbiorze zbóż i poczekać, aż perz osiągnie pożądaną wysokość. Można także wykonać głębszą podorywkę (koniecznie zabronować podorane pole) i poczekać na rozwój perzu. Wariant z podorywką jest skuteczniejszy: zapewnia ponad 90 proc. skuteczność zniszczenia perzu. Poza tym zapobiega stratom wody z gleby, co ma miejsce przy zostawieniu niepodoranego ścierniska.
Preparaty stosowane do zwalczania perzu są herbicydami dolistnymi o działaniu układowym. Pobierane są przez zielone części roślin (liście, zielone pędy), a następnie przemieszczają się po całej roślinie i docierają do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi), powodując ich zamieranie. Stosowanie więc herbicydów na zbyt małe rośliny perzu jest niecelowe. Aby ich działanie było skuteczne, muszą wniknąć do roślin w odpowiedniej ilości, a do tego potrzebują określonej powierzchni zielonej chwastu.

Pierwsze objawy działania środków (żółknięcie i więdnięcie) są widoczne po upływie 7–10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około trzech tygodniach. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie herbicydów.

Zabiegi mechaniczne na opryskanym polu można stosować dopiero po osiągnięciu pełnego zniszczenia perzu (po ok. 4 tygodniach od przeprowadzenia zabiegu).

Zawsze przed wykonaniem zabiegu należy dokładnie zapoznać się z etykietą-instrukcją stosowania preparatu! Niektóre preparaty, np. Roundup 360 SL, Klinik 360 SL, można stosować łącznie z adiuwantem (środek wspomagający) lub siarczanem amonowym w dawce: Roundup 360 SL lub Klinik 360 SL (3 litry na hektar) + Adbios 85 SL (1,5 litra na hektar) lub siarczan amonowy (5 kilogramów na hektar). Natomiast w wypadku preparatu Fusilade Forte 150 EC najlepsze wyniki zwalczania perzu uzyskuje się, opryskując go dwukrotnie w odstępie 3–4 tygodni, dzieląc zalecaną dawkę na połowę. Siew roślin jednoliściennych (np. zbóż) można wykonać nie wcześniej niż po dwóch miesiącach od opryskiwania, jeżeli zastosowano dawkę 2–2,5 litra na hektar, i nie wcześniej niż po dwóch tygodniach, jeżeli zastosowano dawkę do 1,25 litra na hektar.

Herbicydy należy zastosować w 200–300 l wody na hektar. Opryskiwanie powinno być średniokropliste.

Źródło: "Farmer" 14/2006